DOBRY CZAS NA MYŚLENIE STRATEGICZNE

Covid przyniósł ze sobą nie tylko kryzys ekonomiczny, ale także kryzys wspólnoty, rodziny. Ktoś mógłby zapytać, czy w takim czasie można myśleć o długofalowych planach, strategiach rozwojowych, w perspektywie 3,7 a nawet 10.letniej? Jak najbardziej. Sytuacja kryzysowa może być dobrą okazją, aby te strategie zredefiniować i na nowo wyznaczyć cele”- powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otwierając konferencję nt. „STRATEGIA ROZWOJU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO – SZANSE i ZAGROŻENIA”.
 
Po raz kolejny samorządowcy Zagłębia Miedziowego przyjęli zaproszenie KGHM i Związku Pracodawców Polska Miedź do dyskusji i podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu.
KGHM realizując politykę dobrosąsiedzką prowadzi doskonałą współpracę z samorządami. Systematyczne spotkania i realizowane projekty przynoszą już konkretne efekty – zapewnia Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź – Obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do aktualizacji celów, zastanowienia się nad najbardziej skutecznymi działaniami dla dobra wspólnego– dodaje Beata Staszków.
Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski zwrócił uwagę na fakt, że kryzys związany z pandemią może być dla Polski szansą rozwoju.
– Dzisiaj cały świat stoi przed trudną odpowiedzią na pytanie, co po COVIdzie. Czy to jest tylko jakaś chwilowa turbulencja, po której wszystko wróci do normy? Czy rzeczywiście świat nam się w jakiś sposób przewraca. Wiele niepewności związanych jest z zapowiadaną drugą falą pandemii. Z drugiej strony ekonomiści wskazują na pewną reorientację „bogactwa” i otwarcie okna szans rozwojowych dla Polski. Przyśpieszenie inwestycji może oznaczać wejście Polski do pierwszej ligi krajów europejskich. Jest to szansa również dla przedsiębiorców ekspansji na nowe rynki. Dlatego cała koncepcja walki ze skutkami pandemii, kolejnych tarcz antykryzysowych ma wzmocnić wysiłek inwestycyjny. Dzięki temu będziemy dużo szybciej wychodzić z kryzysu – uważa Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.
Uczestnicy konferencji wysłuchali kilku prezentacji dotyczących diagnozy obecnej sytuacji, oceny gospodarczych i społecznych skutków kryzysu w regionie z perspektywy samorządów terytorialnych oraz strategii działań wobec skutków kryzysu i możliwych środkach wsparcia. Podczas panelu dyskutowano o szansach i zagrożeniach Strategii Rozwoju Zagłębia Miedziowego. W każdym z wystąpień podkreślano ogromne znaczenie KGHM dla regionu. Jest ono także przedmiotem prac badawczych. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy wsparciu organizacyjnym KGHM Polska Miedź SA. przeprowadziła w Zagłębiu Miedziowym badania dotyczące siły wpływu przemysłu miedziowego na gospodarkę i życie społeczne regionu. Wyniki analiz potwierdzają, że KGHM jest najpoważniejszym determinantem rozwoju zarówno gospodarczego jak i społecznego regionu. Czy to przez bezpośrednie prowadzenie działalności, bycie największym pracodawcą w regionie, płacenie podatków zasilających budżety samorządów, czy poprzez wpływ na życie swoich pracowników i ich rodzin.
Wpływ KGHM na region jest wielozakresowy, dlatego musimy się mocno troszczyć o przyszłość i myśleć o firmie w długiej perspektywie, także tej, kiedy złoża się wyczerpią. Dolny Śląsk jest doskonałym miejscem do inwestycji, świetnie położonym, dobrze skomunikowanym. Projekty proekologiczne, zielona energia, farmy fotowoltaiczne to tysiące szans z których trzeba korzystać i brać w nich udział- uważa Prezes Marcin Chludziński.
KGHM od wielu lat utrzymuje pozycję jednego ze światowych liderów branży miedziowej i uzyskuje znakomite wyniki w obszarze wydobycia i produkcji miedzi, srebra oraz innych surowców. Dzięki rozsądnym inwestycjom stale się rozwija, realizując działalność pozaprzemysłową, wprowadzając w życie projekty ekologiczne czy inicjatywy społeczne, które mogą się przysłużyć lokalnym społecznościom. Cele zrównoważonego rozwoju zostały zapisane w nowej uaktualnionej strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023, która została przyjęta w grudniu 2018 roku. Główne filary tej strategii określono jako 4E – efektywność, elastyczność, E-przemysł i ekologia.
KGHM to jeden z największych w kraju płatników podatków. Jest rekordowo opodatkowaną spółką w Polsce. Stopa opodatkowania zysku sięga 70-80%. Jednocześnie spółka wypłaca najwyższe (i stale rosnące) wynagrodzenia w kraju. Zapewnia bardzo wysokie wpływy do budżetów lokalnych–potwierdzają to zarówno w wartościach bezwzględnych jak i na tle innych regionów Polski. Średnio każdego roku wypracowuje dla samorządów 674 mln 246 tys. 526 PLN.
Pomimo to, dodatkowo, przekazuje bardzo duże środki na działania prospołeczne.
– Czujemy się odpowiedzialni za miejsce, w którym pracujemy. Dzielimy się tym co zarabiamy. Nie tylko płacimy należne podatki, ale i wspieramy wiele inicjatyw w ramach CSR. Fundacja KGHM rocznie przeznacza ok. 20 mln na zdrowie, sport, kulturę, edukację, remonty zabytków itd. Aż 13 milionów zostaje na Dolnym Śląsku– podkreśla prezes Marcin Chludziński.
I kolejne pieniądze – 3 mln 200 tyś przekazane zostaną w ramach podpisanych właśnie porozumień pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a samorządami lokalnymi dot. darowizn na rzecz samorządów Zagłębia Miedziowego. Otrzyma je 11 samorządów.
Całość darowizny, 300 tyś zł, chcemy przeznaczyć na rozwój sportu i edukacji     w Gminie Rudna, Przeznaczymy ją głównie dla szkół podstawowych w Rudnej i Chobieni, tak aby oferta edukacyjna była ciekawsza, lepsza. Sprzęt i pomoce dydaktyczne będę odpowiadały na oczekiwania także pandemiczne, bo nie ukrywam, że zainwestujemy w system on-line, urządzenia elektroniczne. Tak, aby w razie konieczności (oby to nie nastąpiło) można prowadzić edukację w sposób zdalny. Wyposażymy także sale do robotyki i pracownię biologiczno-chemiczną – zapewnia Adrian Wołkowski, Wójt gminy Rudna.
Darowizna dla Głogowa to 400 tyś. zł. Do tego dołożymy pieniądze z budżetu miasta i uruchomimy programy zdrowotne, poradnie specjalistyczne. Wiemy, jak ciężko mieszkańcom dostać się do lekarza specjalisty, a teraz w sytuacji covidowej, to szczególnie trudne. Chcemy pomóc mieszkańcom dbać o swoje zdrowie. Szacujemy, że z tych środków skorzysta kilka tysięcy osób – cieszy się Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa – Współpracę z KGHM oceniam jako bardzo dobrą, widzimy wsparcie, partnerstwo, równe traktowanie. Darowizny są materialnym odzwierciedleniem tej współpracy, ale muszę przyznać, że współdziałamy na wielu innych polach: administracyjnym, prawnym, społecznym. Prowadzimy projekty skierowane do rodzin. Wiele z tych działań zasługuje na podziękowanie – dodaje Rafael Rokaszewicz.
Konferencję Honorowym Patronatem objął Minister Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.
DAROWIZNY KGHM DLA SAMORZĄDÓW: 
Miasto Głogów – 400 tys. zł na badania lekarskie dla dzieci, nasadzenia zieleni w mieście;
Miasto Legnica – 400 tys. zł na kampanię społeczno-edukacyjną dla dzieci i młodzieży;
Gmina Polkowice – 300 tys. zł na zakup nowoczesnego aparatu USG do diagnostyki obrazowej;
Gmina Rudna – 300 tys. zł na doposażenie szkół w Rudnej i Chobieni w sprzęt multimedialny;
Gmina Grębocice – 300 tys. zł na zakup urządzenia USG do badań dla mieszkańców gminy;
Gmina Gaworzyce – 250 tys. zł na remont świetlicy i szkolnej stołówki;
Gmina Jerzmanowa – 250 tys. zł na wyposażenie nowego ośrodka zdrowia;
Gmina Kotla – 250 tys. zł na doposażenie placów zabaw w gminie;
Gmina Pęcław – 250 tys. zł na badania profilaktyczne dla mieszkańców i wyjazdy uczniów na basen;
Gmina wiejska Głogów – 250 tys. zł na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu;
Gmina Żukowice – 250 tys. zł na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobrzejowice.