Dominik Brach

Dr Dominik Brach

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju DB Energy S.A.

Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź I i II kadencji, członek Rady Wykonawczej Związku Pracodawców Polska Miedź od 2014 roku.

Absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor nauk ekonomicznych, specjalista zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem, gospodarki nieruchomościami. Prowadził badania z zakresu nauki o finansach w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem.

Jest założycielem i jednym z głównych udziałowców DB Energy – spółki wdrażającej strategie zeroemisyjne w przemyśle (od pomysłu, przez projektowanie po finansowanie i realizację inwestycji energooszczędnych). Jako wiceprezes zarządu odpowiada za rozwój biznesu na rynkach krajowym i zagranicznych.

Zarządza spółkami zależnymi z grupy kapitałowej DB Energy: APPS Sp. z o.o. realizującej pomiary elektroenergetyczne w przemyśle i systemy zdalnej kontroli sprawności pracy maszyn oraz Willbee Energy GmbH wdrażającej strategie zeroemisyjne na rynku Unii Europejskiej.