Druga edycja szkolenia pt. „Zarządzanie czasem. Efektywność osobista”.

W dniach 9-1szkolenie (1)0 marca br. w Lubinie odbyła się druga edycja szkolenia pt. „Zarządzanie czasem. Efektywność osobista”.
Celem szkolenia była praca nie tylko nad umiejętnościami związanymi z zarządzaniem sobą w czasie i organizacją czasu pracy, ale również omówienie techniki autocoachingu oraz techniki wywierania wpływu na innych. Ponadto uczestnicy nauczyli się wykorzystywać narzędzia Microsoft Outlook do zarządzania swoim czasem i funkcjonowania w środowisku pracy.
Szkolenie obejmowało dwa moduły:
I moduł – Zarządzanie sobą w czasie.
II moduł – Zarządzanie własnym czasem z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Outlook.

Szkolenie poprowadzili trenerzy z Firmy OTREK Training and Consulting  Sp. z o.o.

 
 
szkolenie (2) szkolenie (3) szkolenie (4) szkolenie (5) szkolenie (6)