Dyrektywa Plastikowa – realizacja obowiązków SUP za rok 2023 i 2024 w praktyce. Szkolenie z ekspertami Deloitte

  Deloitte Polska zaprasza na otwarte szkolenie on-line: „Dyrektywa Plastikowa – realizacja obowiązków SUP za rok 2023 i 2024 w praktyce”, które odbędzie się 29 lutego 2024 r. w godz. 10:00-15:00. Rozłożone w czasie wejście w życie obowiązków związanych z wdrożeniem Dyrektywy SUP do polskich przepisów nadal rodzi wiele pytań i trudności. Termin na pierwsze rozliczenie obowiązków, poprzez złożenie sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego mija już 15 marca br. Dlatego początek roku 2024 to ostatni moment do właściwego zidentyfikowania jakie produkty i/lub opakowania podlegają pod przepisy SUP, jak właściwie je ewidencjonować, rozliczać i sprawozdawać, a także ująć w planach budżetowych.

Szczegóły i Rejestracja

Podczas szkolenia eksperci Deloitte przedstawią praktyczną stronę rozliczenia obowiązków SUP. To już druga edycja tych warsztatów. Deloitte zdecydował się zorganizować kolejną edycję, gdyż od ostatniego szkolenia pojawiło się dużo interpretacji urzędów marszałkowskich w zakresie przepisów SUP, które rzucają zupełnie nowe światło jak należy rozumieć wiele istotnych zagadnień. W trakcie szkolenia eksperci omówią nowe interpretacje. W ramach szkolenia zaplanowano również sesję pytań i odpowiedzi (Q&A). Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie obowiązków SUP oraz przygotowanie ich do należytego rozliczenia roku 2023 i lat kolejnych. W ramach szkolenia kompleksowo omówione zostaną regulacje w zakresie polskich przepisów implementujących Dyrektywę Plastikową oraz podsumowana praktyka stosowania znowelizowanych przepisów. Uwaga zostanie skupiona na obowiązkach przedsiębiorców, odnosząc się również do obecnych interpretacji urzędów marszałkowskich. W szczególności przekazane zostaną praktyczne wskazówki w zakresie identyfikowania i rozliczania obowiązków SUP, uwzględniając sytuacje problemowe. Eksperci podzielą się również doświadczeniami z doradztwa dla szerokiego grona klientów z różnych branż. Agenda: 1. Nowe obowiązki związane z wdrożeniem przepisów SUP do polskiego prawa
 • Podstawy prawne – Dyrektywa UE oraz wdrożenie jej do polskiego prawa
 • Produkt SUP – czym jest, a co nie jest produktem SUP
 • Nowe obowiązki:
  • Zakaz wprowadzania do obrotu
  • Oznakowanie produktów
  • Nowe opłaty: opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, tzw. opłata konsumencka, tzw. opłata producencka
  • Czy można zwolnić się z realizacji nowych obowiązków związanych z produktami SUP?
 • Sankcje za niespełnianie nowych obowiązków
2. Nowe opłaty w teorii i praktyce
 • Tzw. opłata konsumencka: co podlega (właściwości produktu), przykłady z odniesieniem do wytycznych Komisji Europejskiej, kto podlega, sytuacje problemowe w praktyce, kwestia podatku VAT
 • Tzw. opłata producencka: co podlega (właściwości produktu), przykłady z odniesieniem do wytycznych Komisji Europejskiej, kto podlega sytuacje problemowe w praktyce
 • Opłata na publiczne kampanie edukacyjne: co podlega (właściwości produktu), przykłady z odniesieniem do wytycznych Komisji Europejskiej, kto podlega, sytuacje problemowe w praktyce
 • Wnioski o interpretację indywidualną oraz przykłady interpretacji urzędów marszałkowskich z zakresu SUP
3. Realizacja obowiązków SUP w systemie BDO
 • Wpis w BDO – kogo dotyczy, które działy, przykłady z rynku
 • Ewidencja – co należy ewidencjonować, terminy, wzory
 • Sprawozdawczość – co należy sprawozdawać, terminy, wzory
 • Jak przygotować się do rozliczenia obowiązków w roku 2024, jakie obowiązki i kiedy jeszcze wejdą w życie.
Szkolenie kierowane jest do pracowników przedsiębiorstw, które w swojej działalności wykorzystują, produkują, wprowadzają do obrotu produkty/opakowania/materiały wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Obserwujemy, że realizacja i nadzór nad wypełnianiem obowiązków środowiskowych jest przypisana (mniej lub bardziej świadomie) do bardzo różnych komórek przedsiębiorstw. Dlatego na szkolenie on-line zapraszamy m.in. dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. ochrony środowiska, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych, pracowników działów prawnych przedsiębiorstw, pracowników działów controllingu, pracowników działów administracyjnych i związanych z gospodarką magazynową i logistyką. Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)