Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – przegląd (ostatnia faza konsultacji)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne prawa ochrony konsumentów: przegląd Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 września 2021 r.

Celem przyświecającym rozpoczęciu tych konsultacji jest zebranie opinii jak najszerszego gremium na temat inicjatywy, które Komisja zamierza zaproponować w ramach unijnej polityki ochrony konsumentów w latach 2020 i 2021.

Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) jest dokonywany w odpowiedzi na wyzwania związane z nowymi technologiami i sprzedażą internetową. Inicjatywa ta ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa przeznaczonych dla konsumentów produktów nieżywnościowych, a także zapewnienie lepszego egzekwowania przepisów dyrektywy i skuteczniejszego nadzoru rynku. W ramach dalszych działań konsultacyjnych, które zostaną zorganizowane w późniejszym terminie, zainteresowane strony będą miały możliwość wyrażenia swoich opinii zarówno na temat doraźnej reakcji państw członkowskich i Komisji na wpływ pandemii COVID-19 na prawa konsumentów, jak i na długoterminowe inicjatywy podejmowane w okresie wychodzenia z kryzysu.

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów chroni konsumentów, gwarantując, że na rynku UE sprzedawane są tylko bezpieczne produkty.
Celem tej inicjatywy jest dokonanie przeglądu tych przepisów, które:

  • odpowiadają kwestiom związanym z nowymi technologiami i sprzedażą przez internet
  • zapewniają lepsze egzekwowanie przepisów oraz skuteczniejszy i bardziej równy nadzór rynku
  • upraszczają proces normalizacji
  • usprawniają wycofywanie produktów niebezpiecznych, które trafiły do konsumentów.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Dyrektywa-w-sprawie-ogolnego-bezpieczenstwa-produktow-przeglad_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.
Źródło: Komisja Europejska