Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) – badanie oraz spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE).
Badanie prowadzone jest przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na zlecenie Komisji Europejskiej.
Szczególny nacisk położony jest na następujące kwestie:
Jaki jest poziom świadomości praw konsumenta w Państwa organizacji / przedsiębiorstwie?
Implementacja Dyrektywy – czy zauważają Państwo nieścisłości we wdrażaniu Dyrektywy?
Czy uważają Państwo, że przepisy Dyrektywy powinny być zmodyfikowane / rozszerzone?
Ankieta jest w języku angielskim. W celu wzięcia udziału w badaniu prosimy wypełnić ankietę, która znajduje się w załączeniu oraz odesłanie jej na adres sekretariat@pracodawcy.pl do 1 września 2016 r.
Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu dotyczącym Dyrektywy w sprawie praw konsumentów z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 10 października 2016 r., w godz. 9:00 – 11:00, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, przy ul. Jasnej 14/16, w Warszawie.
Uprzejmie prosimy o informację kto z Państwa przedsiębiorstwa będzie brał udział w spotkaniu do 1 września 2016 r. na adres: p.tuczapski@pracodawcyrp.pl, tel.: 22 518 87 32.
 
Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska