Dyżur Prawnika

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na pierwszy w tym roku Dyżur Prawnika – Pani Alicji Kudłak, który odbędzie się 29 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.30 do 14.00w Lubinie, w siedzibie naszego Biura – ul. Chopina 2
Proszę o zapisywanie się telefonicznie 76 8478585, bądź drogą mailową sekretariat@pracodawcy.pl 
Związek Pracodawców Polska Miedź od grudnia 2018r. poszerzył ofertę dla swoich Członków w zakresie udzielania im wsparcia prawnego poprzez zapewnienie doradztwa radcy prawnego w sprawach ze stosunków prawnych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.
Świadczenie pomocy prawnej odbywa się w formie konsultacji telefonicznych z radcą prawnym oraz poprzez możliwość osobistego spotkania z radcą prawnym podczas dyżurów prawnych w siedzibie Związku, a także w formule „newsletter” na temat informacji o istotnych zmianach przepisów i zapadłych istotnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych