DZIĘKUJEMY MENTOROM I MENTEE

Z wielką dumą informujemy, że Program Mentoringowy Związku Pracodawców Polska Miedź otrzymał prestiżowe wyróżnienie EMCC European Mentoring and Coaching Council Poland. Gratulujemy Mentorom i Mentee wszystkich edycji programu. Nagroda to efekt przede wszystkim Waszej intensywnej pracy i zaangażowania.

Europejskie Stowarzyszenie Mentoringu i Coachingu jest jedną z trzech największych i najbardziej liczących się na świecie organizacji coachingu, mentoringu i superwizji. Funkcjonuje w ponad 150 krajach na prawie wszystkich kontynentach. EMCC Global ma ponad 50.000 akredytowanych absolwentów (!).

Nagroda przyznana przez tak ważną instytucję to powód do satysfakcji, a także kolejne potwierdzenie tego, że proponowana przez nas forma rozwoju kompetencji jest efektywna, przynosi wielkie korzyści zarówno Mentee, jak i Mentorom. Ma także pozytywny wpływ na funkcjonowanie całych organizacji. W dobrze prowadzonym programie mentoringowym, a takim jest projekt ZPPM, wszyscy wygrywają – zapewnia Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Z Raportu EMCC „Programy Mentoringowe w Polsce 2022” wynika, że jest to coraz powszechniejsza metoda podwyższania kwalifikacji kadr. Korzystają z niej firmy komercyjne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne (szkoły, uczelnie). Oceniając zgłoszone do konkursu projekty eksperci EMCC stosowali wytyczne Międzynarodowych Standardów dla Programów Mentoringowych i Coachingowych (ISMCP) opracowanych przez EMCC. Analizowano jasność celu programu, szkolenie i przygotowanie interesariuszy, proces wyboru i dobierania w pary, zasady monitorowania i oceny, zapewnienie wysokich standardów etycznych oraz administrację i wsparcie uczestników programu.

Te wszystkie elementy były istotne w planowaniu naszego programu. Przebiega on w ściśle określonych ramach. Mentorzy i mentees spotykają się systematycznie w okresie kilku miesięcy. Pierwsze spotkania poświęcane są ustaleniu celów i mierników ich osiągnięcia, kolejne przebiegu realizacji celów i wsparciu w wyzwaniach pojawiających się na bieżąco. Na koniec posumowanie, ocena procesu i wytyczenie dalszej drogi rozwoju. Zależy nam na tym, aby przekazywana wiedza była wykorzystywana w praktyce – podkreśla Elżbieta Dunaj, trener biznesu, coach, opiekun merytoryczny Programu.

W dotychczasowych sześciu edycjach Programu Mentoringowego ZPPM wzięło udział około 130 osób. Mentorami są wysokiej klasy managerowie firm członkowskich Związku. Mentees to osoby, które chcą świadomie i konsekwentnie budować swoją drogę rozwoju w różnych aspektach życia. Zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wychodzenia z nich obronną ręką, zdolność ustalania celów i trzymania się wartości stanowią najważniejsze cechy mentoringu.

Szczególną odpowiedzialność przyjmują na siebie Mentorzy. Ich otwartość, mądrość, wola dzielenia się pro bono swoją wiedzą i doświadczeniem są nie do przecenienia. Mentor potrafi wskazać Mentee drogę rozwoju, podpowiedzieć, co warto, a czego nie należy robić, jakie są słabe i mocne strony Mentee, które kompetencje powinien wzmacniać. Nie wystarczy jednak chęć wspierania młodych ludzi, potrzebne jest także nabycie umiejętności takiego kierowania procesem, aby zmiana, jaką przejdzie Mentee była zgodna z jego oczekiwaniami oraz predyspozycjami. Mentor nie podejmuje decyzji, nie daje jednoznacznych rozwiązań, a inspiruje i pokazuje możliwości – tłumaczy Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Ważną częścią Programu Mentoringowego ZPPM są warsztaty i wykłady prowadzone przez ekspertów: psychologów, trenerów biznesu, praktyków zarządzania. Uczestniczą w nich Mentee i Mentorzy.

Mentor także potrzebuje wsparcia, pewności, że podąża dobrą drogą, podpowiedzi, co zrobić, jeśli proces nie przebiega tak, jak zaplanowano. Mentoring to jest oczywiście praca jeden na jeden Mentora i Mentee, jednak przez kilka miesięcy mogą się pojawić różne trudności, wątpliwości, przeszkody utrudniające osiągnięcie sukcesu. Naszym zadaniem, jako organizatorów Programu jest czuwać nad jego przebiegiem i elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania. Dlatego nikogo nie pozostawiamy samemu sobie, uczestnicy Programu doskonale wiedzą, że mogą nas w każdej chwili liczyć. – deklaruje Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Jeżeli chcecie o mentoringu dowiedzieć się więcej i jesteście ciekawi, jak Program Mentoringowy Związku Pracodawców Polska Miedź oceniają jego uczestnicy, to zachęcamy do obejrzenia naszego filmu: