E-book Deloitte: Odyseja KSeFiczna: jak obrać właściwy kurs?

KSeF Odyssey: how to set the right course? A guide to the most important issues related to KSeF and e-invoicing

Przewodnik po najważniejszych kwestiach związanych z KSeF i e-fakturami. Deloitte oddaje w Państwa ręce autorski i anglojęzyczny przewodnik, który przedstawia kluczowe zagadnienia, a także omawia aktualności, i najnowsze zmiany dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur. Materiał zawiera analizę przepisów, opis procesów związanych z implementacją narzędzi informatycznych obsługujących KSeF, niezbędne technikalia związane z e-fakturowaniem, a także podsumowuje nasze doświadczenia związane z poprawną obsługą systemu. Informacje zawarte w polskim i angielskim opracowaniu, ułatwią Państwu zrozumienie wymagań, ułożenie procesu oraz poznanie narzędzi do komunikacji z KSeF. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Deloitte, którzy w skuteczny i indywidualny sposób, pomogą wesprzeć proces wdrożenia KSeF w Państwa firmie. Link do pobrania przewodnika oraz dodatkowe informacje

KSeF Odyssey: how to set the right course? English version

Celem materiału jest dostarczenie szerokiego spektrum wiedzy dla osób, które będą zajmować się projektami, związanymi z korzystaniem z KSeF od 1 lipca 2024 roku. W połowie 2024 roku fakturowanie strukturyzowane stanie się obligatoryjne. Na podstawie ankiety Deloitte przeprowadzonej wśród ponad 1000 respondentów, aż 50% badanych wskazało, że stworzenie optymalnego procesu wystawiania e-faktur, sprawia najwięcej problemów i rodzi pewne obawy w przedsiębiorstwach. To sprawia, że ważnym elementem wpływającym na jakość procesu wdrożenia, jest zgłębienie tematu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) weszły w życie z początkiem 2022 r., jako rozwiązanie fakultatywne. Ministerstwo Finansów konsekwentnie zapowiadało, że faktury ustrukturyzowane staną się obligatoryjną i wyłączną formą wystawiania faktur. Rada Unii Europejskiej udzieliła Polsce zgody na wprowadzenie obligatoryjnego fakturowania ustrukturyzowanego (ten kierunek będzie także kontynuowany w innych krajach UE w związku z planowanym wprowadzeniem regulacji VAT In Digital Age (VIDA). Patrząc na aktualną wersję projektowanych regulacji, KSeF ma obejmować sprzedażowe transakcje B2B (krajowe oraz transgraniczne). We wcześniejszych planach MF było objęcie KSeF także fakturami konsumenckimi (B2C), jednak ostatecznie zostały one wyłączone z tego mechanizmu. W marcu 2023 roku na stronie rządowej, został przedstawiony projekt odpowiednich przepisów krajowych.
We are presenting to you a comprehensive guide that shows key issues, as well as discusses the latest news and changes related to the National e-Invoice System (KSeF). Deloitte’s material includes an analysis of regulations, a description of processes related to the implementation of IT tools supporting KSeF, essential technicalities related to e-invoicing, and summarizes our experiences related to proper system handling.
The aim of the material is to provide a broad range of knowledge for individuals who will be involved in projects related to the use of KSeF from July 1, 2024. In mid-2024, structured invoicing will become mandatory. Based on the Deloitte’s survey of more than 1,000 respondents, as many as 50 percent of those who participated indicated that creating an optimal e-invoicing process causes the most problems and raises significant concerns for businesses. This makes the exploring of the topic and elaborating of a broad spectrum of issues necessary from a taxpayer’s perspective. Looking at the current version of the proposed regulations, KSeF is to cover B2B sales transactions (domestic and cross-border). Earlier plans by the Ministry of Finance included the inclusion of consumer invoices (B2C) in KSeF, but they were ultimately excluded from this mechanism. In March 2023, a draft of the relevant national regulations was presented on the government’s website.
Źródło: Deloitte Polska (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)