EEC Trends 2024

8 lutego 2024 r., w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbędzie się konferencja EEC Trends, stanowiąca wprowadzenie do majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

Najbliższa, 16. edycja EEC, największego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej, odbędzie się tradycyjnie w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 7-9 maja 2024 roku.

Misją Europejskiego Kongresu Gospodarczego od początku pozostaje idea otwartej debaty o przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Kongres poprzedza co roku – rozpoczynająca się właśnie teraz – kampania, w której uczestniczą przedstawiciele wielu środowisk, osoby o wyjątkowych kompetencjach, autorytety w swoich specjalnościach. W toku interakcji i konsultacji wskazywane są istotne dla gospodarki tendencje, przełomowe technologie, nowe zjawiska, istotne problemy i rozwojowe szanse.

W czasie EEC Trends, tworzona w toku rozmów i wniosków, agenda EEC przybiera ostateczny kształt – aktualny, odpowiadający na wyzwania współczesności.

W trakcie tegorocznej edycji EEC Trends pod dyskusję trafią najważniejsze zjawiska w gospodarce: skutki skomplikowanej sytuacji geopolitycznej z wojną w Europie i kryzysem energetycznym na czele, transformacja sektora energii i procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych, a także zjawiska związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz uwarunkowania i skutki cyfryzacji.

Debacie o problemach i wyzwaniach będzie towarzyszyła gala WNP Awards – nagrody, przyznawanej przez redakcję portalu WNP.PL. Bohaterami wieczoru będą ci, którzy – w niełatwych realiach i niestabilnym otoczeniu – zmieniają na lepsze polską gospodarkę.

Program EEC Trends 2024

SESJA INAUGURACYJNA: Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących

Polska gospodarka 2024+. Najważniejsze wyzwania stojące przed nowym rządem i administracją.

  • Inwestycje i ich finansowanie. Jak odblokować środki z KPO? Potencjał inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jak napędzać inwestycje prywatne?
  • Polityka zagraniczna i gospodarka. Wpływ zawirowań geopolitycznych na gospodarkę. Współpraca z Ukrainą w kontekście jej europejskich aspiracji. Polska w UE – nowe otwarcie?
  • Państwo w gospodarce. Zmiany w polityce właścicielskiej w spółkach skarbu państwa. Wolna konkurencja i równe szanse. Państwo jako regulator, arbiter, gestor infrastruktury.
  • Klimat i polityka. Globalne cele i działania na rzecz klimatu po COP28 – jak przyspieszyć w drodze do zrównoważonej, zeroemisyjnej gospodarki?
  • Energia i transformacja. Przeobrażenia sektora energii: bezpieczeństwo, koszty energii, inwestycje. Jak powinien się zmieniać polski miks energii?
  • Finanse publiczne. Parametry makroekonomiczne określające perspektywy gospodarki i stan finansów publicznych. Polityka monetarna, budżet państwa, zaufanie rynku.
  • Praworządność i biznes. Warunki bezpiecznej działalności gospodarczej – wolnej od systemowej opresji. Racjonalna, sprzyjająca biznesowi legislacja i polityka fiskalna.

 

DEBATY. ROZMOWY. PREZENTACJE

Energia, transformacja, bezpieczeństwo

Nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii? Spodziewane i rekomendowane zmiany w PEP 2040. Zielona i rozproszona energetyka – ile, kiedy i pod jakimi warunkami? System przesyłowy i Krajowy System Elektroenergetyczny wobec zmian miksu energii i struktury jej wytwarzania. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne, atom. Tak, nie, a może inaczej: co z wydzieleniem aktywów węglowych spółek energetycznych?

Zrównoważona gospodarka

Przyspieszenie po COP 28? Jak ustalenia globalnego szczytu klimatycznego wpłyną na europejską i światową gospodarkę. Unijne wymagania legislacyjne związane z taksonomią i raportowaniem a krajowe realia i koszty – możliwości adaptacji mniejszych podmiotów. Kryteria ESG w strategiach firm, finansowaniu i współpracy gospodarczej i handlowej. Ryzyko wykluczenia polskich eksporterów z europejskich łańcuchów dostaw. Jak państwo może i powinno wspierać firmy w ich transformacyjnych działaniach? Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji polskiej gospodarki. Technologie dla transformacji: szansa dla liderów biznesu, inwestorów, innowatorów, naukowców.

Cyfrowa gospodarka, cyfrowa firma

Najważniejsze trendy technologiczne roku 2024. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), Internet rzeczy (IoT), rozwiązania chmurowe, robotyzacja procesów biznesowych (RPA). Integracja systemów i wspomaganie zarządzania. Przykłady efektywnych wdrożeń w przemyśle, usługach, sektorze finansowym. Motywacje i obawy – jak zachęcać firmy do inwestowania w cyfryzację? Zapotrzebowanie na technologie a zielona transformacja i efektywność energetyczna. Infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. Jak działa polskie e-państwo i co na to biznes? 

Finansowanie inwestycji

Zmiany w modelach finansowania: aktualna i docelowa rola agend państwowych oraz sektora prywatnego. KPO i inne unijne źródła finansowania inwestycji. Dostępność, warunki i kryteria. Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność.

Infrastruktura i budownictwo

Kluczowe projekty inwestycyjne w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej: kontynuacje, przyspieszenia, przeniesienia środków. Czy potrzebna jest zmiana modeli finansowo-organizacyjnych? Współpraca państwowych zamawiających z firmami sektora budowlanego – dobre praktyki i konieczne usprawnienia. Waloryzacja kontraktów. Nowoczesna infrastruktura wobec trendów w mobilności, rozwoju zrównoważonego transportu i sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy. Inwestycje wstrzymane przez koszt pieniądza, ceny materiałów i robocizny. Czy odblokowanie środków unijnych może być impulsem rozwojowym?

Prawo, biznes, gospodarka

Restrykcyjność wymiaru sprawiedliwości w obszarze gospodarki: subiektywne odczucia, twarde dane, widoczne tendencje, drastyczne przykłady. Współczesny obieg gospodarczy a kompetencje prokuratorów i sędziów. Przewlekłość procedur sądowych zaburzająca działalność gospodarczą. Jak powinny wyglądać zdrowe relacje państwo-biznes? Stabilizacja otoczenia prawnego gospodarki – czego trzeba, by to osiągnąć? Proces legislacyjny biorący pod uwagę skutki aktów prawa dla gospodarki.

Różnorodność, kadry, rynek pracy

Zarządzanie wewnętrznie zróżnicowanymi zespołami: jak wykorzystać potencjał wielokulturowości i zapobiegać konfliktom? Korzyści z różnorodności w firmie: efektywność i kreatywność, relacje i kompetencje, wizerunek pracodawcy. Migranci na rynku pracy – trendy, kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury.

Polska, Ukraina, Europa

Na jakich zasadach oprzeć relacje Ukraina-Polska-Europa? Infrastruktura i logistyka służąca wsparciu i współpracy gospodarczej. Rola polskich inwestorów i wykonawców w odbudowie Ukrainy.

GALA WNP AWARDS

W trakcie EEC Trends odbędzie się gala wręczenia nagród WNP Awards, przyznawanych przez redakcję portalu gospodarczego WNP.‌PL. Co roku, wyróżnienia wręczane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę.

Rejestracja na wydarzenie: https://www.trends.eecpoland.eu/2024/pl/rejestracja,2244.html

Źródło: Grupa PTWP (PTWP S.A)