Efektywność energetyczna i gospodarka o obiegu zamkniętym – plan prac w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2020–2024

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym: m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 czerwca 2021 r.

Przepisy dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego są jednym z najskuteczniejszych narzędzi promowania efektywności energetycznej w UE, przyczyniając się do osiągnięcia około połowy oszczędności energii założonych na 2020 r. Ponadto w przepisach dotyczących ekoprojektu zaczęto uwzględniać bardziej efektywne wykorzystanie materiałów przy projektowaniu produktów.

W planie prac w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego na lata 2020–2024 wskazane zostaną przepisy dotyczące poszczególnych produktów, które należy priorytetowo przyjąć w tej dziedzinie.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12852-Ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2020-2024
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania.

Źródło: Komisja Europejska