EIC – możliwości dla firm w 2023 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa zaprasza na dzień informacyjny poświęcony możliwościom aplikowania w ramach Europejskiej Rady d/s Innowacji (EIC) w 2023 r. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2023 roku w godzinach 10:00-12:00.

Podczas spotkania on-line zostaną podsumowane konkursy zaplanowane w bieżącym roku w ramach EIC, ich założenia, wymogi konkursowe oraz różnice pomiędzy różnymi ścieżkami aplikowania. Szczególna uwaga będzie poświęcona najpopularniejszemu konkursowi w ramach EIC – czyli ACCELERATOR. Omówiona zostanie jego specyfika oraz  ścieżka aplikowania na I etapie EIC Accelerator – czyli tzw. Step 1.

Europejska Rada ds. Innowacji ma realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu, kształtować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i Europę dostosowaną do ery cyfrowej. Wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów. Celem Europejskiej Rady ds. Innowacji jest umieszczenie Europy w czołówce innowatorów, którzy tworzą nowe rynki, w szczególności poprzez łączenie produktów fizycznych i cyfrowych oraz usługi oparte na modelach biznesowych nowych technologii. Zadaniem EIC jest wypełnienie luki w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Temu dedykowana jest strategia, w ramach której powołany został fundusz publiczno-prywatny specjalizujący się w pierwszych ofertach publicznych dla MŚP. Ta luka jest szczególnie dotkliwa w przypadku przełomowych innowacji, gdzie występuje wysokie ryzyko zarówno technologiczne, jak i rynkowe. EIC będzie uzupełniać wsparcie państw członkowskich na rzecz innowacji.

EIC zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez następujące instrumenty finansowania:

  • Pathfinder –  dla wczesnych etapów prac B+R;
  • Transition –  dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
  • Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.

Rejestracja na to wydarzenie oraz dodatkowe informacje znajdują się pod linkiem: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/eic-mozliwosci-dla-firm-w-2023-r

Źródło: Dział Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w NCBR, Komisja Europejska