EKOLOGIA I BIZNES, czyli jak racjonalnie wykorzystać odpady

Gospodarka odpadami może być zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dobry biznes. Zasoby surowców naturalnych są ograniczone, ceny coraz wyższe, dlatego ponowne wykorzystanie metali z recyklingu staje się ogólnoświatowym trendem. Liderem gospodarki w obiegu zamkniętym jest spółka KGHM Metraco. Incoterms. O gospodarce w obiegu zamkniętym rozmawiali:  Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco, członek Rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu oraz Piotr Karwan, wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, radny Sejmiku Dolnośląskiego, członek Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
https://e-legnickie.pl/gospodarka-i-inwestycje/lubin/36945-ekologia-i-biznes-czyli-jak-racjonalnie-wykorzystac-odpady?fbclid=IwAR2vbJnYbo60FDztsyQxCnP-pFgGPkhOBNx9KGjccEZtIjhBrpT8wlrQvMQ