Ekoprojekt – Komisja Europejska bada potrzebę wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (potrzeba wprowadzenia nowych przepisów dotyczących wpływu fotowoltaiki na środowisko) – zgodnie z założeniami planu REPowerEU w oparciu o dyrektywę 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Niniejsza inicjatywa skupi się w szczególności na wykonalności podejść regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska wpływ produktów fotowoltaicznych (modułów, falowników i systemów) na podstawie 2 obowiązujących aktów UE na:

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 16 grudnia 2022 r

W planie REPowerEU, opublikowanym w maju 2022 r., podkreślono potrzebę zwiększenia szybkiego wdrażania zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych, w kontekście czego oczekuje się, że fotowoltaika odegra ważną rolę. Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego mogą stanowić istotny krok w kierunku poprawy zrównoważonego charakteru produktów fotowoltaicznych. Celem niniejszych konsultacji jest zebranie od wszystkich zainteresowanych stron informacji zwrotnych na temat obszarów, w których można potencjalnie podjąć interwencję regulacyjną, a także na temat zwyczajów, preferencji i wyborów użytkowników związanych z zakupem, użytkowaniem, naprawą i utylizacją modułów fotowoltaicznych i falowników, jak również na temat oczekiwanego wpływu ewentualnych środków ustawodawczych na decyzje podejmowane przez użytkowników i ewolucję rynku. Wyniki przedmiotowych konsultacji stanowić będą cenny wkład w prace Komisji nad oceną skutków regulacji. Biorąc pod uwagę rolę, jaką energia fotowoltaiczna ma odgrywać w dekarbonizacji unijnego systemu energetycznego, istotne jest, by nowo instalowane urządzenia były przyjazne dla środowiska. W związku z tym Komisja analizuje, czy konieczne jest przyjęcie rozporządzenia pozwalającego zarządzać wpływem produktów fotowoltaicznych na środowisko
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12819-Ekoprojekt-Komisja-Europejska-bada-potrzebe-wprowadzenia-nowych-przepisow-dotyczacych-wp%C5%82ywu-fotowoltaiki-na-srodowisko_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12819-Ekoprojekt-Komisja-Europejska-bada-potrzebe-wprowadzenia-nowych-przepisow-dotyczacych-wp%C5%82ywu-fotowoltaiki-na-srodowisko/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska