Energia ze źródeł odnawialnych – nowa platforma ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące rozporządzenia w sprawie platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 maja 2021 r.

Unijne prawodawstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii określa mechanizmy współpracy dla państw UE, a jeden z nich to „transfery statystyczne” odpowiednich ilości energii odnawialnej.

Inicjatywa ta służy stworzeniu platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii, która powinna ułatwić transfery statystyczne między państwami UE. Platforma powinna pomóc w dokonywaniu transferów statystycznych, umożliwiając tym państwom UE, które nie osiągają wiążących celów krajowych na 2020 r., zakup energii odnawialnej od państw, które przekraczają swoją wartość docelową.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12712-Energia-ze-zrode%C5%82-odnawialnych-nowa-platforma-ds-rozwoju-odnawialnych-zrode%C5%82-energii_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się Projekt rozporządzenia delegowanego.

Źródło: Komisja Europejska