Erasmus+ 2021-2027 – Nowe perspektywy, szersze horyzonty: program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Erasmus+ 2021-2027 – Enriching lives, opening minds through the EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność w ramach programu Erasmus+ ma korzystny wpływ na rozwój edukacyjny, społeczny, osobisty i zawodowy – pozwala doskonalić wiedzę, umiejętności i postawy, zwiększa szanse na zatrudnienie, pomaga budować wiarę w siebie i niezależność, pobudza ciekawość i innowacyjność, wspiera zrozumienie innych ludzi i buduje poczucie przynależności europejskiej. 30% budżetu zostanie zainwestowane w projekty w zakresie współpracy oraz działania na rzecz rozwoju polityki, umożliwiające organizacjom zdobywanie doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej, zwiększenie zdolności, opracowywanie innowacyjnych podejść, wymianę dobrych praktyk i tworzenie sieci kontaktów. Dzięki tym działaniom Erasmus+ będzie odgrywał ważną rolę we wzmacnianiu odporności oraz wspieraniu odbudowy i innowacji w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Program Erasmus+ dysponuje szacunkowym budżetem 26,2 € mld, a więc niemal dwa razy większym niż poprzedni program na lata 2014–2020. Do tego dochodzi ok.2,2 € mld z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej. 70% budżetu zostanie przeznaczone na zaoferowanie wszystkim możliwości w zakresie mobilności w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Zgodnie z priorytetami Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej program będzie sprzyjał zwiększaniu dostępności i doskonaleniu jakości cyfrowego uczenia się; przewiduje także wspieranie zdolności nauczycieli, szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą itp. do korzystania z narzędzi i treści cyfrowych, a także testowanie i promowanie nauki zdalnej i kształcenia mieszanego. Działania w zakresie mobilności w ramach programu zapewnią liczniejsze możliwości nabywania i rozwijania umiejętności cyfrowych dzięki inicjatywom takim jak program staży „Cyfrowe możliwości”. Realizacja programu zostanie znacznie zdigitalizowana i będzie o wiele prostsza dla uczestników, w szczególności dzięki inicjatywie dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej oraz zmodernizowanej strukturze informatycznej dla beneficjentów i organów wdrażających.

Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (Komisja Europejska)