Europa na miarę ery cyfrowej – priorytet UE na lata 2019-2024

A Europe fit for the digital age

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu do 2050 r. celu neutralności klimatycznej Europy. Komisja Europejska jest zdecydowana uczynić następne lata cyfrową dekadą Europy. Europa musi wzmocnić swoją suwerenność cyfrową i ustanowić standardy, zamiast podążać za innymi, kładąc wyraźny nacisk na dane, technologie i infrastrukturę.

Od 2014 r. Komisja podjęła szereg działań ułatwiających rozwój gospodarki sprawnie wykorzystującej dane. Były to na przykład:

  • rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych
  • akt o cyberbezpieczeństwie
  • dyrektywa w sprawie otwartych danych
  • ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

W 2018 r. Komisja po raz pierwszy przedstawiła strategię dotyczącą sztucznej inteligencji i uzgodniła z państwami członkowskimi skoordynowany plan. W kwietniu 2019 r. grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji przedstawiła wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Inicjatywy te zostały rozwinięte w ramach regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji przedstawionych 19 lutego 2020 r.

Najważniejsze działania (m.in.):

Sztuczna inteligencja, Akt o usługach cyfrowych, Cyberbezpieczeństwo, Europejska strategia przemysłowa, Umiejętności cyfrowe, Europejska strategia w zakresie danych

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Komisja Europejska