European Research and Innovation Days 2021 – 23-24 czerwca 2021 r

Komisja Europejska organizuje wydarzenie „European Research & Innovation Days”, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2021 roku. W programie zaplanowano wiele sesji na żywo i interaktywnych warsztatów. Rejestracja jest otwarta.

Europejskie Dni Badań i Innowacji to coroczne wydarzenie Komisji Europejskiej poświęcone badaniom i innowacjom, które gromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwo, aby debatować i kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

Komisja Europejska proponuje ponad 60 sesji na żywo obejmujących szeroki zakres tematów związanych z obszarem B+R+I, w tym: Horyzont Europa, Europejska Przestrzeń Badawcza, Europejskie Ekosystemy Innowacji oraz szczegółowe dyskusje na temat priorytetów UE, takich jak transformacja cyfrowa Europy, powrót do zdrowia po pandemii Covid-19 i inne.

Organizatorzy podkreślają, że współpraca w dziedzinie badań i innowacji jest niezbędna w procesie wychodzenia z pandemii COVID-19 i toruje drogę do bardziej ekologicznej i cyfrowej przyszłości. Europejskie Dni Badań i Innowacji stanowią wyjątkową okazję, aby włączyć się do dyskusji na te tematy.

Więcej informacji o wydarzeniu, program i rejestracja: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Źródło: Komisja Europejska