Europejska Agencja Środowiska – ocena działania za okres 2017–2021

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne oceny działania Europejskiej Agencji Środowiska – ocena funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 23 maja 2022 r.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) i jej Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) mają zapewnić UE i jej państwom członkowskim:

  • obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje o środowisku
  • niezbędne wsparcie techniczne i naukowe.

W ramach niniejszej inicjatywy ocenione zostaną działania EEA/EIONET w latach 2017–2021 oraz znaczenie wzmocnienia jej mandatu w kontekście najnowszej polityki UE.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Evaluation-of-the-European-Environment-Agency-for-the-period-2017-2021_pl

Źródło: Komisja Europejska