Europejski akt w sprawie surowców krytycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (surowce mineralne w UE)– zgodnie z założeniami Europejskiej strategii w sprawie surowców krytycznych oraz Komunikatem KE: Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 25 listopada 2022 r.

  Surowce krytyczne mają kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także dla innych priorytetów UE, takich jak UE odporność i bezpieczeństwo. Są niezbędnymi składnikami zielonych technologii, są wykorzystywane w zastosowaniach cyfrowych oraz mają kluczowe znaczenie dla przemysłu obronnego, lotniczego i zdrowotnego. W celu zapewnienia zrównoważonych dostaw, Komisja Europejska przyjęła w 2008 specjalną strategię i przedstawiła plan działania na 2020 r. Komunikat w sprawie surowców krytycznych. Chociaż plan działania jest na dobrej drodze, obecny kontekst rozwoju globalny popyt i rosnąca niestabilność geopolityczna stwarzają potrzebę wzmożonych wysiłków. Aby dokonać transformacji ekologicznej i cyfrowej, UE musi znacznie zwiększyć i zdywersyfikować swoje dostawy surowców krytycznych, wzmocnić obieg zamknięty oraz wesprzeć badania naukowe i innowacje. Przedmiotowa inicjatywa będzie miała na celu zwiększenie zdolności UE w zakresie monitorowania oraz wzmocnienie zarówno unijnego łańcucha wartości, poprzez identyfikację projektów dotyczących zasobów mineralnych i surowców leżących w strategicznym interesie UE, z zapewnieniem silnej ochrony środowiska, jak i zewnętrznych polityk UE w zakresie surowców krytycznych.

 

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europejski-akt-w-sprawie-surowcow-krytycznych_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europejski-akt-w-sprawie-surowcow-krytycznych/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska