Europejskie Dni Pracodawców 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbędzie się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych.

Jest to okazja do organizacji – jak w poprzednich latach – Europejskich Dni Pracodawców, które są wyrazem polityki europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) uznających, że wzmocnienie współpracy pomiędzy PSZ a pracodawcami odgrywa kluczową rolę zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i realizacji efektywnych działań na rzecz rynku pracy.

Motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmi: „Odkryj swój talent”.

Tematyka tegorocznych obchodów koncentruje się na zagadnieniach kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście „zielonej” transformacji, zgodnie ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań na rzecz neutralności klimatycznej.

Na poziomie europejskim zostaną przedstawione najlepsze praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz wydarzenia organizowane przez organizacje lokalne, regionalne, krajowe. Zaprezentowane zostaną korzyści, jakie oferuje kształcenie i szkolenie zawodowe młodym ludziom i dorosłym.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie European Vocational Skills Week 2022.

Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy przygotowały dla Państwa ponad 400 wydarzeń.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/europejskie-dni-pracodawcow-2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez polskie PSZ.

Województwo Dolnośląskie organizuje szereg wydarzeń, informacja o przykładowych spotkaniach znajduje się w załączeniu.
Lista wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2022 przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia – POLSKA