FENG I FEDS — SKRÓTY, ZA KTÓRYMI KRYJĄ SIĘ PIENIĄDZE

Przedsiębiorcy i samorządowcy z Zagłębia Miedziowego uczestniczyli dziś w konferencji „Finanse i narzędzia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców”. Organizatorami wydarzenia byli Związek Pracodawców Polska Miedź i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Kilkudziesięciu przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli firm Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. przybyło do Centrum Konferencyjnego LSSE w Legnicy. Konferencja „Finanse i narzędzia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców”, zorganizowana przez Związek Pracodawców Polska Miedź i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną była znakomitą okazją, aby pozyskać aktualną wiedzę o możliwych instrumentach wsparcia firm.

Kontynuujemy spotkania dla lokalnego biznesu. Kilka tygodni temu byliśmy w Złotoryi, a dziś cieszymy się ze świetnej frekwencji w Legnicy. Zagłębie Miedziowe to region doskonale rozwinięty gospodarczo. Dobrze wykorzystane nowe instrumenty wsparcia, fundusze europejskie, krajowe i regionalne pomogą tę pozycję nie tylko utrzymać, ale sprawią, że będziemy wieść prym w całej Polsce — uważa Piotr Karwan, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Jesteśmy od dawna firmą członkowską Związku, a od teraz także partnerem w działaniach na rzecz biznesu w regionie. Będą one o wiele skuteczniejsze, dzięki zaangażowaniu KGHM Polska Miedź S.A. Do prowadzonego przez nas Dolnośląskiego Klastra Lotniczego przystąpiły już trzy spółki–córki KGHM. Patrzymy optymistycznie na przyszłość Klastra Technologii Kosmicznych. Mam nadzieję, że już niedługo w Legnicy rozpocznie się produkcja nanosatelitów dla firmy SatRev. Wraz z trzema innymi Strefami budujemy Zachodni Klaster Elektromobilności. Do tego dodam rewelacyjną współpracę z samorządami w ramach m.in. Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. To wszystko dowodzi, że LSSE ma dużo szerszą ofertę dla biznesu niż ulgi podatkowe, chociaż oczywiście pozyskiwanie nowych inwestorów to nasza główna aktywność – przekonuje Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Patronat Honorowy nad konferencją „Finanse i narzędzia rozwoju innowacyjnych przedsiębiorców” objęli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz KGHM Polska Miedź S.A. Specjalny list do uczestników wystosowała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP. Pani Marszałek wyraziła uznanie dla organizatorów wydarzenia i podkreśliła znaczenie współpracy międzysektorowej dla rozwoju gospodarki.

„…Silna gospodarczo Polska wymaga od nas najlepszych rozwiązań, które przynosić będą wymierne efekty. Mam nadzieję, że wnioski z dzisiejszej konferencji staną się inspiracją w działaniach podejmowanych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez władze, Zapewniam, że z uwagą się z nimi zapoznam. Rolą Sejmu jest bowiem stanowienie takiego prawa, które będzie stymulowało aktywność gospodarczą w pożądanym kierunku i warto, byśmy w dążeniu do wspólnego celu skutecznie mobilizowali nasze siły…” Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP.

Gośćmi konferencji byli parlamentarzyści Krzysztof Mróz, Senator RP oraz Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP.

Z dumą informuję, że obecnie mamy w Polsce prawie najniższe bezrobocie w Europie. Jeszcze kilka lat temu, było to nie do pomyślenia. Konsekwentny rozwój gospodarczy jest efektem przedsiębiorczości i ciężkiej pracy Polaków. Zadaniem władz jest stwarzanie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności. Dlatego inwestujemy w budowę infrastruktury drogowej i energetycznej. Wszystkie rządowe i samorządowe instytucje pośredniczące w dystrybucji środków z funduszy europejskich skupione są na potrzebach przedsiębiorców i samorządów – podkreśla Krzysztof Mróz, Senator RP.

Podczas konferencji w Legnicy przedsiębiorcy poznali szczegóły instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców proponowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, PKO Bank Polski, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Mogli także spotkać się na indywidualnych konsultacjach i poradzić ekspertów w interesujących ich kwestiach.

Przed nami trudne zadanie mądrego wykorzystania środków np. z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS). A jest to kwota ponad 11 miliardów złotych. To będzie wyzwanie i dla samorządów i dla biznesu. Stąd nasze propozycje praktycznych, wręcz roboczych spotkań, na których można porozmawiać z fachowcami, jak skutecznie aplikować o pieniądze. Szczególnie cieszy mnie fakt, że są z nami eksperci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – mówi Marta Wisłocka, wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź.

Obecność przedstawicielu MFiPR była tym istotniejsza, że właśnie przyszedł czas przygotowywania i zgłaszania wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). To środki skierowane do przedsiębiorców (duże, średnie i małe firmy) planujących innowacyjny rozwój, konsorcjów przedsiębiorców oraz ośrodków naukowych i innowacyjnych. Do 2027 roku będzie do wykorzystania ponad 36 miliardów złotych w formie dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych oraz gwarancyjnych, instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. Główne obszary wsparcia to: prace badawczo-rozwojowe, rozwój i wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, rozwój kompetencji pracowników, podniesienie konkurencyjności produktów i usług.

Czasami najtrudniejsza bywa ocena, czy nasz pomysł na rozwój jest innowacyjny, czy spełniamy konkursowe kryteria i mamy możliwości skorzystania z instrumentów wsparcia. Już na tym etapie służymy pomocą. Zachęcam przedsiębiorców do czerpania z wiedzy naszych ekspertów. Można zadzwonić na infolinię FENG, spotkać się ze specjalistami w jednym z punktów konsultacyjnych, lub wnioskować o bezpłatną usługę fachowej analizy projektu Innovation coacha. Podkreślę, że wsparcie informacyjne i wszystkie inne formy pomocy merytorycznej dla przedsiębiorców są bezpłatne. Ważne jest to, że wnioskodawcy i beneficjenci mogą na nas liczyć zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i jego rozliczenia – zapewnia Aneta Szczepkowska, Naczelnik w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nabory do konkursów FENG już się rozpoczęły. W nowym programie pn. „Ścieżka SMART” skrojonemu pod indywidualne oczekiwania przedsiębiorców aplikować można tylko do 12 kwietnia 2023 r. W kolejnych tygodniach i miesiącach uruchomione będą następne konkursy. Warto zatem się pośpieszyć
i już dziś sprawdzić możliwości rozwoju firmy w ramach FENG. Wszelkie szczegółowe informacje, terminy, kontakt do ekspertów można znaleźć na stronie www.feng.gov.pl lub www.nowoczesnagospodarka. gov.pl.

Zachęcamy także do kontaktu z innymi instytucjami pośredniczącymi. Lada dzień będzie można aplikować również w konkursach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Urząd Marszałkowski kończy przygotowywanie stosownych procedur.