Filary Europy: traktat z Maastricht z perspektywy 25 lat

The pillars of Europe: The legacy of the Maastricht Treaty after 25 years

Traktat z Maastracht był punktem zwrotnym w historii integracji europejskiej. Po raz pierwszy formalnie utrwalono w nim ambicję unii politycznej, która sięga dalej niż pierwotna idea integracji gospodarczej służącej pojednaniu politycznemu. Pięknie ilustrowana broszura przedstawia szczegółowo drogę do podpisania traktatu. Jest dostępna w wersji angielskiej i francuskiej.

Więcej informacji pod linkiem.

Źródło: Urząd Publikacji Unii Europejskiej