Firma Nova Skills Sp. z o.o. nowym członkiem Związku

Uprzejmie informuję, że decyzją Rady naszego Związku, podjętą na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 r Firma Nova Skills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została przyjęta do Związku Pracodawców Polska Miedź.
Witając Państwa w gronie Firm zrzeszonych w naszej organizacji wyrażam nadzieję, że Wasz udział w pracach Związku przyczyni się do wewnętrznej integracji i realnego wpływu pracodawców na szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Pracownicy biura Związku dołożą starań by sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów.