Firmy z Dolnego Śląska promują się za granicą dzięki misjom gospodarczym. Jak do nich dołączyć?

Promocja regionu za granicą – w tym walorów turystycznych, a przede wszystkim gospodarczych – to cel samorządu, który jest realizowany poprzez ambitne projekty.

Takim właśnie projektem jest „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”. Jest realizowany przez samorząd województwa dolnośląskiego, a jego operatorem jest Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego. Wartość projektu wynosi 6 mln złotych (przy 85% udziale środków europejskich). Samorząd województwa przeznacza te środki na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych. To szansa na aktywną promocję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.

https://myglogow.pl/firmy-z-dolnego-slaska-promuja-sie-za-granica-dzieki-misjom-gospodarczym-jak-do-nich-dolaczyc/