Marek Cypko Przewodniczącym Forum Rady Przemysłu Wydobywczego

Dnia 2.07.2008 w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Forum Przemysłu Wydobywczego.

Związek Pracodawców Polska Miedź od 1999 roku prowadził działania na rzecz zjednoczenia branży wydobywczej w Polsce. Forum Przemysłu Wydobywczego powstało w 2006; a jego sygnatariuszami są organizacje pracodawców oraz czołowe firmy wydobywcze reprezentujące: węgiel kamienny i brunatny, rudy miedzi, cynku i ołowiu, siarkę, gaz, sól, kruszywa oraz przemysł cementowy i wapienniczy. Wszystkie firmy zrzeszone w Forum są członkami Konfederacji Pracodawców Polskich.

Czytaj dalej

FORUM PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

forum-przemyslu-wydobywczegoGeneza
Inicjatywa powołania Forum Przemysłu Wydobywczego zrodziła się podczas spotkania wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiego przemysłu wydobywczego, które miało miejsce dnia 17 sierpnia 2005 roku w Katowicach.
Głównym bodźcem zaaranżowania spotkania była potrzeba wyrażenia wspólnego stanowiska odnośnie projektu Dyrektywy UE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego, którego drugie czytanie miało miejsce na Plenarnej Sesji w Strasbourgu w dniu 7 września 2005 roku. Dyrektywa ta, w sposób rażący ograniczała możliwości rozwoju i działania polskich przedsiębiorców na krajowym rynku wydobywczym.
Uczestnicy spotkania jednomyślnie uznali za konieczne powołanie Forum Przemysłu Wydobywczego – organizacji, której zadaniem jest podejmowanie szeregu działań i inicjatyw, zmierzających do szeroko rozumianej ochrony interesów branży wydobywczej.

Czytaj dalej