Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027 – to nowa nazwa programu regionalnego, z którego będziemy korzystać w najbliższych latach. Polska otrzyma około 76 miliardów euro, z tego 1,673 mld euro przypada na nasze województwo, plus dodatkowe 556 mln euro z nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.W tej perspektywie kilka dziedzin, takich jak ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, wzmacnianie tzw. „Europy społecznej” i zbliżenie do obywateli, jest szczególnie ważnych.Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki, czyli:

 • Bardziej inteligentna Europa
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 • Lepiej połączona Europa
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • Europa bliżej obywateli

Program regionalny  będzie finansowany  z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Obejmie on następujące osie priorytetowe:

 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
 2. Środowisko
 3. Transport
 4. Infrastruktura społeczna
 5. Rozwój terytorialny
 6. Rynek pracy i włączenie społeczne
 7. Edukacja
 8. Sprawiedliwa transformacja
 9. Pomoc techniczna EFRR
 10. Pomoc techniczna EFS+
 11. Pomoc techniczna FST

Cele i wyzwania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego będziemy korzystać na Dolnym Śląsku, związane są bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i  przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej .  Środki te skierowane będą do Subregionu Wałbrzyskiego wraz z powiatem kamiennogórskim oraz do powiatu zgorzeleckiego.
Zapraszamy do zapoznania się z programem, gdzie opisane są dziedziny, na które można będzie uzyskać środki unijne oraz przedstawiony jest zakres wsparcia.


Dokumenty programowe: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/
Informacje z prac grup roboczych, materiały ze spotkań warsztatowych: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/grupy-robocze/
Aktualności: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/aktualnosci/
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać można:

 
Źródło: Serwis regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Portal Funduszy Europejskich