Grzegorz Dzik

Grzegorz Dzik

Prezes Zarządu Impel S.A.

Członek Rady Związku Pracodawców Polska Miedź I i II kadencji, członek Rady Wykonawczej Związku Pracodawców Polska Miedź od 2010 roku.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Jeden z największych prywatnych pracodawców. Aktywnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem organizacje przedsiębiorców, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego: od 2019 roku Członek Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich, od 1998 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

Swoim doświadczeniem przedsiębiorcy dzieli się z uczelniami wyższymi: od 2019 roku Przewodniczący Rady Politechniki Wrocławskiej. Wspiera rozwój organizacji i instytucji pozarządowych: w latach 2009 – 2021 Konsul Honorowy Ukrainy, od 2013 roku Przewodniczący Rady Fundacji Ukraina, od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej TIM S.A.