Harmonogram konkursów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) na 2022 r.

Pod koniec listopada 2021 roku został opublikowany harmonogram konkursów realizowanych w ramach PO IR na 2022 r. Szczegółowy wykaz:  https://www.poir.gov.pl/media/104996/harmonogram_POIR_2022.pdf
W ramach Programu w 2022 r. przewiduje się jedynie kontynuację naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.6 „Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty POIR” do 27 stycznia 2022 r. W związku z wyczerpaniem alokacji nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w POIR.
W 2022 r. (do końca czerwca lub do wyczerpania środków) dostępne będą środki dla przedsiębiorców w Funduszu Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU. Jest to pożyczka płynnościowa połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb firm, zapłatę pensji pracowników czy należności u kontrahentów, które można spłacać nawet do sześciu lat. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/wsparcie-z-wykorzystaniem-srodkow-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/

Firmy, które będą potrzebowały dofinansowania mogą skorzystać dodatkowo z dostępnych instrumentów finansowych. Więcej informacji znajduje się na stronie następujących projektów:

Trwają intensywne prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Pierwsze konkursy w FENG są zaplanowane w II połowie 2022 r., jednakże termin ten jest uzależniony od zakończenia negocjacji programu z Komisją Europejską.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/
Źródło: Sekretariat KM PO IR, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju (DIR), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej