Horizon4Poland’22 – matchmaking organizowany przez Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysłu 4.0

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 zaprasza na Horizon4Poland’22 pierwszy matchmaking organizowany przez Branżowe Punkty Kontaktowe w Warszawie w dniu 22 listopada 2022. Wydarzenie przewiduje dedykowane sesje każdego z sześciu Branżowych Punktów Kontaktowych.

Podczas sesji „European cooperation 4 Industry 4.0” prowadzonej przez BPK Przemysł 4.0 przedstawione zostaną:

– możliwości rozwoju w ramach unijnego programu Horyzont Europa,

– dobre praktyki w program ramowych,

– partnerstwo EIT Manufacturing,

– wyzwania i konkursy w ramach Klastra 4 (Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna).

Rejestracja na wydarzenie: Registration is already available via b2match platform.

W załączeniu znajduje się zaproszenie i program.

W ramach wydarzenia będzie okazja spotkania się z przedstawicielami EIT-Manufacturing.

Sesja prowadzona przez Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0

12:00 – 12:05 Welcome – Krzysztof Lipiec, Industry Contact Point Industry 4.0, Łukasiewicz- PIAP

12:05 – 12:15 Mission of Industry Contact Point Industry 4.0 – Krzysztof Lipiec, BPK Industry 4.0, Łukasiewicz- PIAP

12:15 – 12:35 Funding opportunities within current EC calls in Industry 4.0 and AI – dr Jarosław Piekarski, Małgorzata Szołucha, National Contact Point, National Centre for Research and Development

12:35 – 12:55 International cooperation with EIT Manufacturing – Dr.-Ing. Christian Bölling Director EIT Manufacturing Central

12:55 – 13:15 Entrepreneur in Horizon Europe – good practices – Krzysztof Samp, R&D Director ITTI sp.z o.o.

13:15 – 13:35 Future of Industry 4.0 – dr inż. Maciej Cader R&D Director, Łukasiewicz – PIAP

13:35 – 13:45 Q&A

14:45-16:15 Roundtables:

 1. ICP Industry 4.0 – AI in Horizon Europe – Opportunities in partnership AI, Data and Robotics
 2. ICP Industry 4.0 – Let’s talk about Industry – EIT Manufacturing

Registration is already available via b2match platform.

Celem Branżowego Punktu Kontaktowego Przemysł 4.0 jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców z branży przemysłowej w pozyskiwaniu finansowania na innowacyjne badania i wdrażanie nowatorskich technologii z programu Horyzont Europa. To największy w historii UE program wsparcia badawczych, innowacyjnych projektów realizowanych przez międzynarodowe konsorcja. W latach 2021–2027 na ten cel przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. 

Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 oferuje wsparcie w obszarach:

 • automatyzacja,
 • robotyzacja,
 • sztuczna inteligencja,
 • przetwarzanie w chmurze
 • inteligentne sieci i usługi.

Do głównych aktywności BPK Przemysł 4.0 należą:

 • pomoc w znalezieniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich,
 • reprezentowanie polskich podmiotów na wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich,
 • organizacja szkoleń i warsztatów,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji,
 • reprezentowanie polskich podmiotów w stowarzyszeniach międzynarodowych.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

 • instytuty badawcze,
 • uczelnie wyższe,
 • jednostki publiczne,
 • przedsiębiorstwa,
 • start-upy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • organizacje międzynarodowe.

 

Źródło: Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 , Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP