Horyzont Europa – zaproszenie na Dzień Informacyjny z Klastrem 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna – 22.10.2021 – Tydzień z Klastrami

Krajowy Punkt Kontaktowy działający w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizuje wydarzenie – Tydzień z Klastrami w Horyzoncie Europa, które odbędzie się online w dniach 18-22 października 2021 roku.

Spotkanie w dniu 22 października br. (piątek), 10:00-13:30, będzie dedykowane Klastrowi 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna

Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenie 22 października:
https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-4-technologie-cyfrowe-przemysl-i-przestrzen-kosmiczna-2

W pierwszej części wydarzenia ekspertka Komisji Europejskiej przedstawi cele i strategię dla Klastra 4 w Horyzoncie Europa. Następnie polscy beneficjenci doświadczeni w aplikowaniu i ocenie projektów podzielą się dobrymi praktykami z udziału w działaniach programów ramowych.

Druga część spotkania będzie miała na celu przedstawienie założeń aktualnych konkursów w obszarze technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej.

Na konkursy w roku 2022 w ramach Klastra 4 przeznaczono prawie 2 mld EUR.

Konkursy w ramach Klastra 4 mają na celu wsparcie badań i innowacji w kluczowych technologiach prorozwojowych na rzecz podwójnej transformacji gospodarki europejskiej –  zielonej i cyfrowej, wykorzystując zarówno:  nowe, zaawansowane: materiały, produkty, technologie wytwarzania, wspomagające technologie cyfrowe: sieci 6G, internet, IoT, sztuczną inteligencję, robotykę, automatykę, technologie kwantowe oraz grafen, jak i globalną infrastrukturę kosmiczną, usługi, aplikacje i dane, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności tych technologii.

Wyzwania te jednocześnie powinny wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym, autonomię w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu surowców mineralnych oraz skoncentrować się na człowieku i jego etycznym rozwoju.

 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont Europa