HUMAN PARTNER RADZI

Koniec perspektywy unijnej 2014-2020 oznacza coraz mniej dostępnych programów na poziomie krajowym i regionalnym. Warto skorzystać z ostatnich szans na dotacje wspierające rozwój firmy. Sprawdźcie, co polecają eksperci firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner.

To już ostatni z serii poradników przygotowywanych przez Human Partner. Wspólnie oczekujemy na nowe programy wsparcia biznesu i będziemy Was informować, gdy tylko pojawią się atrakcyjne propozycje zewnętrznych źródeł finansowania dla Waszych firm. Serdecznie dziękujemy prezesowi Marcinowi Kowalskiemu i całemu zespołowi Human Partner za zaangażowanie i cenną wiedzę wspierającą firmy członkowskie Związku. A oto aktualne informacje.

BONY NA INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA

Na początku przyszłego roku planowany jest nabór w ramach Bonów na innowacje. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł na zakup od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia innowacyjnego produktu. Poziom dofinansowania wynosi 85%. Nabory będą prowadzone przez operatorów wyłonionych w drodze konkursu.

Zaplanowana w projekcie usługa badawczo-rozwojowa może obejmować:

  • opracowanie nowego produktu lub usługi,
  • wykonanie testów wdrożeniowych,
  • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
  • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji.

Elementem projektu może być też audyt technologiczny mający na celu identyfikację potrzeb wdrożeniowych.

GRANTY NA EUROGRANTY

Przedsiębiorcy mogą się także ubiegać o dofinansowanie na przygotowanie projektu do programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską m.in. programów Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa i Single Market Programme. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%, a pozyskać można nawet 280 060 zł. Nabór trwa do 27 stycznia 2022 r.

BILATERALNY KONKURS POLSKO-TURECKI PROWADZONY W RAMACH WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Tylko do 12 stycznia 2022 roku trwa nabór w ramach konkursu Współpraca Polsko-Turecka, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie na badania przemysłowe
i prace rozwojowe wpisujące się w następujące tematy:

  • technologie Informacyjno-Komunikacyjne,
  • energia,
  • zdrowie,
  • żywność,
  • środowisko.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 850 000 zł.

DOTACJA NA IDENTYFIKACJĘ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dofinansowanie na analizę stanu ochrony własności intelektualnej w firmie. Wybrani przez Urząd Patentowy RP wykonawcy przeanalizują model biznesowy przedsiębiorstwa, jego produkty lub usługi oraz plany rozwoju. Następnie stworzą raport zawierający rekomendacje co do strategii ochrony własności intelektualnej w firmie. Przedsiębiorcy korzystający z tej usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich oraz jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną. Tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Nabór jest organizowany przez Urząd Patentowy RP i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Dofinansowanie wynosi 90% lub 95%, a koszt usługi waha się od 2 do 4 tys. zł.

O grant mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparcie jest udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Jeżeli jesteście zainteresowani aplikowaniem do powyższych programów, zachęcamy do kontaktu z panią Anną Kwiatek z Human Partner (tel. 511 984 879). Pani Anna służy Wam dalszymi informacjami i wszelką pomocą.