„I CAN” INTERAKTYWNY WARSZTAT SZKOLENIOWY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, TALENTÓW I ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

Serdecznie zapraszamy na  INTERAKTYWNY WARSZTAT SZKOLENIOWY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, TALENTÓW I ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH „I CAN”
„CZŁOWIEK Z WYŻSZĄ ENERGIĄ ZAWSZE WYGRYWA … Z SAMYM SOBĄ I WSZELKIMI WYZWANIAMI
Szkolenie odbędzie się 3 października 2017 r. w Lubinie, w Sali im. Jana Wyżykowskiego KGHM Polska Miedź S.A.
– ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, w godzinach od 8.30. do 16.00.

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pozwalające wykorzystać najnowszą wiedzę akademicką, jako motywację do efektywnej zmiany zachowań w życiu i pracy.
Korzyści dla uczestników:

  • wzrost zaangażowania, energii i entuzjazmu do życia i pracy (jednostek i zespołu)
  • zwiększenie kreatywności i innowacyjności
  • zbudowanie fizycznej, mentalnej i emocjonalnej energii
  • skuteczniejsze i pełniejsze wykorzystanie przez pracowników tego co już wiedzą dla zmaksymalizowania rezultatów
  • wzmocnienie integracji biznesu z życiem.

Szkolenie poprowadzi MATT DOMOGAŁA, który od ponad 15 lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc konferencje, warsztaty oraz wykłady zarówno w USA jak i w Europie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty wykładowcy, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 27 września br. 
W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy.