I Kongres WKDS

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na I Kongres Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego pod Patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, który odbędzie się dnia 3 czerwca 2011 r. od godz. 10.00 – 17.00 w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu, pl. Dominikański 1.
Celem Kongresu jest nadanie większej dynamiki dialogowi społecznemu w Polsce, w którym uczestniczą samorządy, administracja rządowa, związki zawodowe i pracodawcy na poziomie wojewódzkim.

W trakcie tego prestiżowego wydarzenia organizowana będzie debata, realizowana pod hasłem OD FISKALIZMU I KONFLIKTÓW DO WSPÓŁPRACY, która przyczyni się do transferu wiedzy w zakresie kształtowania kultury współpracy i standardów partycypacji w ramach dialogu. Temat ten jest niezwykle ważny dla kształtowania relacji pomiędzy sektorami na dzisiejszej scenie publicznej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej.
Kongres zainicjuje cykliczne spotkania służące kontynuacji dialogu, wymianie doświadczeń, a szczególnie dobrych praktyk, wypracowaniu wspólnych konkluzji dla rozwoju polskich regionów i kraju. Działania te dobrze będą służyć wzmocnieniu idei subsydiarności, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego.
W Kongresie udział zapowiedzieli intelektualiści, przedstawiciele nauki, polityki i gospodarki w tym przedstawiciele Komisji Trójstronnej ds. społeczno – gospodarczych.

Wojewoda Dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec
Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź
Herbert Wirth