II Dolnośląska Konferencja CSR Mieć Wpływ „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”

25.11.2020 odbyła się II Dolnośląska Konferencja CSR Mieć Wpływ „Zrównoważony Rozwój w Służbie Rodziny i Człowieka”. W Konferencji on-line, której współorganizatorem był KGHM Polska Miedź S.A. oraz Instytut Humanites udział wzięło ponad 300 uczestników. Spotkanie otworzył Adam Bugajczuk, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Rozwoju, który podkreślił, że działania prospołeczne mają dla Spółki ogromne znaczenie.
Podczas Konferencji rozmawialiśmy o coraz większej roli CSR skierowanego na pracowników i ich rodziny w przedsiębiorstwach. Wszystkie te aspekty mają związek z trwającą transformacją społeczną związaną z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi. Przedstawiciele największych polskich firm dyskutowali o zadaniach liderów w budowaniu skutecznej strategii CSR a w konsekwencji przełożeniu działań na dobrostan pracowników. Wśród tematów konferencji znalazły się też m.in. sprawy związane z pandemią i wpływem COVID-19 na podejście do zrównoważonego rozwoju. Nie zabrakło też przykładów wdrożonych dobrych praktyk z obszaru kultury organizacyjnej zorientowanej na człowieka i rodzinę. Ważnym tematem był również wolontariat pracowniczy.
Więcej informacji również na stronie KGHM