ILE SERCA, ILE ROZUMU? JAK BUDOWAĆ RYNEK PRACY PRZYJAZNY RODZINIE?

Transformacja społeczna związana z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi i trendami demograficznymi będzie wymagała od pracodawców większego zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju otoczenia. To duże wyzwanie, na które biznes musi się przygotować już dziś. Jak? O tym dyskutowano podczas III Dolnośląskiej Konferencji CSR „MIEĆ WPŁYW”.

Po raz trzeci KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź zaprosili przedstawicieli przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych do szerokiej debaty na temat roli biznesu w budowaniu dobrostanu pracowników i ich bliskich. W konferencji pt. „Inwestycja w pracowników i ich rodziny to nieuchronna konieczność pracodawców” udział wzięło (online) ponad 200 osób.

Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie. Dowodzi ono, że temat jest niezwykle aktualny, a społeczna odpowiedzialność biznesu to nie puste hasło. Pracodawcy mają świadomość, iż CSR nie jest domeną tylko wielkich przedsiębiorstw. Każda z małych i średnich firm może dołożyć swoją cegiełkę do zrównoważonego rozwoju regionu, w którym funkcjonuje. Lepiej zadbać o pracowników i służyć lokalnej społeczności – uważa Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Obszar CSR jeszcze niedawno postrzegany był jako marketingowy i PR-owy zabieg korporacji. Z czasem przedsiębiorcy przekonali się, że myślenie w kategoriach społecznych po prostu się opłaca. Wpływa nie tylko na wizerunek firmy, ale i zwiększa jej zyski. W przypadku dużych, giełdowych firm jest wymogiem związanym z regulacjami ESG. Skrót ten pochodzi od słów: Environment – Ekologia, Social — Kapitał społeczny, Governance — Ład korporacyjny. Raporty ESG są częścią ratingu i oceny pozafinansowej przedsiębiorstw. Bacznie studiują je inwestorzy.

Żyjemy w epoce, w której CSR to za mało, trzeba wejść na wyższy szczebel, aby nadążyć za konkurencją i światowymi trendami. Największą uwagę przykłada się obecnie do działań z zakresu ekologii, zaś w mniejszym stopniu przedmiotem zainteresowania są dwa pozostałe obszary ESG. KGHM działa inaczej, dla nas każda sfera odpowiedzialności społecznej jest równie ważna. Myślimy globalnie, ale działamy lokalnie. Jednak wiele z naszych aktywności ma znaczenie dla całego Dolnego Śląska, a nawet wymiar ogólnopolski – podkreśla Dariusz Świderski, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM przyjął ambitną Politykę Klimatyczną. Prowadzi wiele nowatorskich działań w zakresie ekologii, coraz mniejszy jest ślad węglowy koncernu. KGHM należy do liderów transformacji energetycznej i rozwijania Zielonej Energii. Spółka wyznacza trendy w kształtowaniu ładu korporacyjnego. Jest wzorem jakości komunikacji z interesariuszami, prowadzi politykę pełnej transparentności. Szczególne znaczenie mają działania prospołeczne. Za modelowe uważane są programy wsparcia inicjatyw lokalnych w zakresie zdrowia, edukacji, kultury, sportu, czy ochrony zabytków. KGHM przedstawił podczas konferencji publikację: „60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM”. Jest to opis działań oraz przykłady zaangażowania pracowników spółki w akcje wolontariackie i pomocowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Takie działania firmy mają coraz większe znaczenie także dla pracowników, którzy przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu szukają większego sensu pracy. Nierzadko znajdują odpowiednią dla siebie firmę w innym kraju. Zdaniem Adama Miernika, partnera EY, globalizacja rynku pracy wysuwa się na prowadzenie wśród megatrendów przyszłości.

Pandemia COVID-19 bardzo wiele zmieniła. 40% managerów w USA myśli o zmianie pracodawcy, to się zdarza po raz pierwszy w historii. Sama umowa o pracę nie jest już podstawową wartością. Dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi z pokolenia „Z” ważniejsza jest elastyczność i swoboda. Ludzie chcą pracować z różnych miejsc i o różnym czasie. Poza odpowiednimi warunkami pracy ludzie będą szukać nowych doświadczeń, sensu, czasu na prywatne życie, pasje. Wolności. – przewiduje Adam Miernik, partner EY.

Ta zmiana to wyzwanie dla pracodawców. A pamiętać trzeba także o innych światowych trendach związanych z nowymi technologiami, rewolucją Przemysłu 4.0, transformacją cyfrową, zmianami klimatycznymi, globalizacją czy problemami demograficznymi. Zwłaszcza te ostatnie, czyli ujemny przyrost naturalny, spędzają sen z powiek rządzącym w wielu krajach. Przeciwdziałanie niekorzystnym tendencjom demograficznym będzie wymagało większego zaangażowania biznesu. Nie sprawdziło się uczynienie z pracy sensu życia i celu samego w sobie, z niekorzyścią dla rozwoju rodziny, budowania więzi społecznych, możliwości pogodzenia różnych ról życiowych. Szczególnie widoczne jest to w przypadku kobiet. Dlatego rząd w Strategii Demograficznej 2040 stawia nacisk na współpracę z pracodawcami.

Program 500+ wzmocnił rodziny. Teraz chcemy rozszerzyć politykę prorodzinną dalej niż zabezpieczenie finansowe. Jednym z obszarów jest rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie. Polki najczęściej zatrudnione są na pełny etat, tym różnimy się od większości krajów, w których kobiety korzystają z niepełnego wymiaru czasu pracy. Zachęcamy pracodawców, do budowania takich warunków, w których rodzice będą mieli poczucie stabilności, dostęp do elastycznych form pracy, możliwość łączenia życia rodzinnego z pracą zawodową – mówiła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Zmiana struktury i organizacji zatrudnienia oraz podejścia do polityki społecznej odpowiedzialności biznesu będzie miała pozytywny wymiar ekonomiczny także dla samej firmy. Jednak efekty nie pojawią się od razu. Dyskutowali o tym podczas panelu „Ile serca, ile rozumu? ESG – koszt, inwestycja, zadośćuczynienie, konieczność?” Łukasz Szymula (Tradedoubler), Barbara Nowakowska (Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych), Magdalena Wróbel (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zofia Dzik (Instytut Humanites, partner merytoryczny konferencji).

W swojej prezentacji starałam się pokazać, jak trudno pracuje się z kapitałem ludzkim. Trzeba mieć długą perspektywę i cierpliwość. Kropla drąży skałę. Dotyczy to także naszego rozwoju jako ludzi, zmiany postaw i przyzwyczajeń. Krótkoterminowość z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, patrzenie na firmę przez pryzmat kwartalnego wyniku, sprawia, że dużo łatwiej jest stosować stare metody. Inwestycja w ludzi, choć da efekty bezsprzecznie, to zwróci się dopiero w długim terminie. Warto poczekać – twierdzi Zofia Dzik, Prezes Zarządu Instytut Humanites.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie CSR przedstawiali podczas konferencji Tomasz Kukulski — Prezes Zarządu Bibby Financial Services oraz Łukasz Szymula — Prezes Zarządu Tradedoubler. W firmie Tradedoubler funkcjonuje cały system niestandardowych rozwiązań wspierających człowieka, rodzinę, społeczeństwo. Na przykład wprowadzono sześciogodzinny dzień pracy. Dbałość o pracowników i ich otoczenie powoduje większe zaangażowanie i lojalność kadr. Wyniki ekonomiczne firmy jasno wskazują, że przynosi firmie także wymierne korzyści. Prezes Szymula żartował, że nawet nie wiedział, iż prowadzi politykę zgodną z duchem ESG.

Od odgórnych prawnych regulacji, dużo ważniejsza jest edukacja. Pokazywanie, dlaczego to jest ważne, jakie są trendy, co się wydarzy, jak można skutecznie działać, jak mądra polityka pomoże firmie. Jeżeli manager, właściciel firmy zaangażuje się autentycznie i będzie w to wierzył, to za tym idzie piękna energia i tam może być zmiana. Jeżeli będzie robił wyłącznie dlatego, że takie są wymagania formalno-prawne, to wiele z działań pozostanie na papierze — sądzi Łukasz Szymula – Prezes Zarządu Tradedoubler.

Konferencja była niezwykle ciekawa. Nie o wszystkich jej aspektach mogliśmy napisać w krótkim artykule. Warto zobaczyć pełen zapis wystąpień. Nagranie będzie dostępne już wkrótce. Na naszych profilach w mediach społecznościowych podpowiemy, gdzie będziecie mogli je znaleźć.