Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego WKDS Wrocław

Uprzejmie informujemy, że 22 marca 2013 r. odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu
W spotkaniu udział wezmą Członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu reprezentujący stronę Rządową, Samorządu Województwa, Związków Zawodowych i Pracodawców oraz przedstawiciele Samorządów Zagłębia Miedziowego i KGHM Polska Miedź S.A.

Porządek obrad:
1. Powitanie i przedstawienie założeń merytorycznych oraz zadań Zespołu – Dorota Włoch, Przewodnicząca Zespołu ds. Zagłębia Miedziowego WKDS.
2. Gminy i powiaty Zagłębia Miedziowego w statystyce – Małgorzata Wojtkowiak – Jakacka, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
3. Krótka charakterystyka Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 r. w  odniesieniu do Zagłębia Miedziowego – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
4. Strategia KGHM wobec rozwoju regionu – przedstawiciel Zarządu KGHM Polska Miedź SA.
5. Monitorowanie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – przedstawiciel Zarządu KGHM Polska Miedź SA.
6. Informacja o procesie uzyskiwania koncesji przez KGHM – jako zapewnienie rozwoju firmy w regionie – Cezary Bachowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Koncesji Geologicznych KGHM Polska Miedź SA.
7. Dyskusja.
8. Plan pracy Zespołu oraz propozycje tematyki – członkowie Zespołu.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.