Informacja po XXXII Zgromadzeniu Ogólnym ZPPM

Miło jest mi poinformować, że dnia 24 września 2020 roku odbyło się  XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź. Zgromadzenie Ogólne w tym roku zostało zorganizowane on-line. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele Rady Związku oraz  firmy członkowskie, które zaangażowały się w pracę w komisjach. Wszystkim członkom komisji serdecznie dziękuję za pomoc.
Obradom przewodniczył pan Wacław Szetelnicki,  Sekretarz Rady Związku.
W czasie Zgromadzenia Ogólnego Zarząd zaprezentował następujące sprawozdania  z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź:
a/ sprawozdanie z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2019,
b/ sprawozdania z wykonania budżetu Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2019,
c/ sprawozdania finansowe Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2019.
Sekretarz Rady Związku przedstawił również sprawozdanie z jej działalności w roku 2019.
Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło wszystkie cztery zaprezentowane sprawozdania, kwitując oba organy statutowe z ich działalności w roku ubiegłym.
W czasie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zaprezentowane zostały również następujące projekty dokumentów:
a/ program działania Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2020,
b/ budżet Związku Pracodawców Polska Miedź na rok 2020,
Zgromadzenie Ogólne nie zmieniło zasad ustalania wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2020 roku. Wysokość stóp procentowych oraz kwot nominalnych nie uległa zmianie, przy obliczaniu należnej składki należy uwzględnić rok poprzedni, a zatem rok poprzedzający moment ustalania składki.
Obowiązującą uchwałą jest ta podjęta w czasie XXXI Zgromadzenia Ogólnego, która dostępna jest na naszej stronie. Uchwała 8/2019 https://pracodawcy.pl/uchwala-o-skladkach/
Zgromadzenie Ogólne uchwaliło również budżet Związku na rok 2020 oraz program działania Związku w roku 2020.
Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu pokazującego działalność Związku w okresie od lipca 2019 – września 2020
Link do filmu  https://youtu.be/ZfvoK61YVEQ