Informacja po XXXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku

Informujemy, że 10 stycznia 2023 roku odbyło się  XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Arkadiusz Janusz – Prezes Zarządu „Energetyka sp. z o.o.”

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto zmiany w Statucie Związku jak również odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź III kadencji, przeprowadzone w związku z wygaśnięciem mandatów niektórych członków Rady Związku.

Na Przewodniczącego Rady Związku w drodze głosowania tajnego został wybrany

Pan Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pozostali członkowie Rady Związku:

Przedstawiciele I Filara – Ciąg Technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.
Marek Makuch – Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Centrali KGHM Polska Miedź S.A

Katarzyna Rogóż – Dyrektor Departamentu Hutnictwa w Centrali KGHM Polska Miedź S.A

Alan Steinbarth – Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego w Centrali KGHM Polska Miedź S.A

Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w Centrali KGHM Polska Miedź S.A

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Bernard Cichocki – Prezes Zarządu KGHM ZANAM S.A.

Grzegorz Sosna – Prezes Zarządu NITROERG S.A.

Adrian Szymański – Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

III Filar – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce

IV Filar – Pozostałe podmioty

Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Dominik Brach -Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju DB Energy S.A.

Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu IMPEL S.A.


Zmiany w Statucie Związku dotyczą doprecyzowania zadań, wykonywanych dotychczas przez organizację w oparciu o ogólne sformułowania Statutu oraz uzupełnienia wyliczenia działań, poprzez które realizowane są cele i zadania Związku Pracodawców Polska Miedź.

Po Zgromadzeniu Ogólnym zostało zwołane posiedzenie Rady Związku w celu ukonstytuowania się Rady Związku oraz przeprowadzenia zmian w składzie Zarządu Związku III kadencji.

Zarząd Związku Pracodawców Polska Miedź:

Beata Staszków – Prezes Zarządu

Piotr Karwan – Wiceprezes Zarządu

Marta Wisłocka – Wiceprezes Zarządu