Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

22 czerwca 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Obrady zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za rok 2019.
  2. Efektywność programów rynku pracy realizowanych przez PUP w Lubinie w roku 2019.
  3. Rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w 2020 roku.
  1. Zwolnienia grupowe i monitorowane.
  2. Wsparcie udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie w związku z wystąpieniem COVID-19.

W załączeniu przedstawiamy notatkę z tego spotkania.