Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Dnia 18 października 2018 roku odbyło się  XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Radosław Pobol – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Rafał Pawełczak, Tomasz Maciejowski oraz Janusz Cendrowski. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.

Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz na członków w ramach I, II Filara.

Przewodniczącym Rady Związku został Pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Magdalena Wróbel

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Bernard Cichocki

W radzie zasiadają również członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:

I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Józef Kos, Radosław Pobol, Piotr Sosiński

II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Wacław Szetelnicki, Adrian Szymański,

III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk

IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.