Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku

Informacja z XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku
Dnia 18 października 2018 roku odbyło się  XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Radosław Pobol – Wiceprzewodniczący Rady Związku.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje. Rezygnacje złożyli: Rafał Pawełczak, Tomasz Maciejowski oraz Janusz Cendrowski. Dziękujemy wszystkim ustępującym członkom Rady za dotychczasową współpracę i poświęcony nam czas.
Wybory uzupełniające odbyły się na Przewodniczącego Rady Związku oraz na członków w ramach I, II Filara.
Przewodniczącym Rady Związku został Pan Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
Do Rady Związku w drodze głosowania zostali wybrani:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Magdalena Wróbel
II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź: Bernard Cichocki
W radzie zasiadają również członkowie wybrani przez poprzednie Zgromadzenia Ogólne:
I Filar – ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź: Jarosław Twardowski, Józef Kos, Radosław Pobol, Piotr Sosiński
II Filar – grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. – Wacław Szetelnicki, Adrian Szymański,
III Filar – jednostki samorządu terytorialnego: Jacek Szwagrzyk
IV Filar – pozostałe podmioty: Grzegorz Dzik, Jerzy Nadolny oraz Dominik Brach.