Informacja z XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

08 maja 2024 r. odbyły się obrady XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczyła Pani Karolina Lasek Przedstawiciel KGHM Polska Miedź SA.

Uczestnicy wysłuchali sprawozdań z działań ZPPM oraz planów na najbliższy okres, a także podjęli stosowne uchwały.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło:

  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Polska Miedź za rok 2023,
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2023,
  • Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2023,
  • Sprawozdanie Rady Związku za rok 2023 rok.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło również:

  • Program działania Związku na 2024 rok wraz z budżetem.

Składki członkowskie Związku pozostały na tym samym poziomie i w dalszym ciągu obowiązuje Uchwała 20/2022 z XXXIV Zgromadzenia Ogólnego.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź III kadencji, przeprowadzone w związku z wygaśnięciem mandatów niektórych członków Rady Związku.

Na Przewodniczącego Rady Związku w drodze głosowania tajnego został wybrany

Pan Andrzej Szydło – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pozostali członkowie Rady Związku:

Przedstawiciele I Filara – Ciąg Technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.

Zbigniew Bryja

Elżbieta Idzik

Magdalena Lipińska

Anna Smycz – Michalak

Jakub Urbanowski

II Filar – Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

Jacek Kulicki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PebeKa SA

Marcin Skórski – Prezes Zarządu KGHM ZANAM SA

Krzysztof Zajko – Prezes Zarządu KGHM Metraco SA

III Filar – Jednostki Samorządu Terytorialnego

Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce

IV Filar – Pozostałe podmioty

Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Przemysław Hałucha – Prezes Zarządu Piast Business Service Sp. z o.o.

Grzegorz Dzik – Prezes Zarządu IMPEL S.A.