Informacje na temat kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez IP MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą edukacji – kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie – współfinansowaną ze środków EFS.

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii została podpisana 25 lutego br. Wykonawcą umowy jest Konsorcjum Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. (Lider) oraz Euvic Effect Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), z siedzibą w Warszawie.

Nazwa kampanii: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna dotycząca kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych:
1. Edukacja włączająca
2. Zintegrowany System Kwalifikacji
3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Motyw przewodni i hasło parasolowe kampanii to Edukacja w zasięgu ręki

23 maja 2022 r. rozpoczęły się właściwe działania w mediach, które będą realizowane przez najbliższe pół roku (do 22 listopada br.) w radiu, prasie, internecie, mediach społecznościowych, planowane są także wydarzenia zewnętrzne oraz współpraca z influencerami.

Dotychczasowe działania w mediach objęły:

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej