#CyfrowyStart: O podstawach AI i finansowaniu cyfryzacji. Część 1: InfoWeek Grupy PFR: 9 edycja. Od strategii cyfrowej po źródła dofinansowania.

Niezależnie od wielkości i branży firmy, zdobywanie wiedzy o cyfryzacji to nieustający proces i elastyczne dostosowywanie się do szybkich zmian. Okazją do rozwoju w cyfryzacji jest dołączenie do bezpłatnych spotkań online organizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR):

Część #1 InfoWeek Grupy PFR.

InfoWeek Grupy PFR to jedno z najważniejszych wydarzeń online dla polskich przedsiębiorców – duża dawka wiedzy praktycznej o strategiach i źródłach dofinansowania cyfryzacji, w spotkaniu rokrocznie bierze udział ponad 4500 uczestników!

Rejestrując się na spotkania:

  • zyskasz praktyczną wiedzę dostępnych źródeł finansowania, zarówno tych komercyjnych, jak i nadchodzących programów dotacyjnych,
  • dowiesz się, dlaczego warto mieć strategię cyfryzacji firmy i jak ją przygotować na potrzeby wniosków dotacyjnych,
  • poznasz możliwości związane z zasobami chmurowymi.

Polski Fundusz Rozwoju wraca z cyklem spotkań online, InfoWeek Grupy PFR, który cieszy się uznaniem wśród przedsiębiorców. Tym razem, aby pomóc firmom w dalszej drodze ku digitalizacji oraz w odpowiedzi na wyzwania z tym związane, Polski Fundusz Rozwoju przygotował cykl spotkań online Infoweek Grupy PFR, poświęcony tematowi cyfryzacji i źródłom jej finansowania.

W dniach 15-19 kwietnia 2024, codziennie o godz. 12:00, będą odbywać się bezpłatne spotkania online. Podczas webinarów przedstawiciele m.in.: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Operatora Chmury Krajowej oraz Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości dostarczą praktyczną wiedzę dot. źródeł finansowania cyfryzacji, budowania strategii cyfryzacji, korzystania z zasobów chmury obliczeniowej oraz tego, jakie wsparcie mogą otrzymać firmy w obszarze map cyfrowych.

Firmy, które przeszły proces cyfryzacji mają przewagę nad konkurencją. Są w stanie w szybkim tempie wdrażać nowe usługi czy też produkty, rozwijać swój model biznesowy czy czerpać zyski z nowych źródeł przychodu. Jednak aby właściwie podejść do cyfryzacji, trzeba zbadać potrzeby firmy, dobrać odpowiednie narzędzia i sfinansować wdrożenie.

Jednym z większych impulsów dla firm do cyfryzacji i automatyzacji procesów wewnętrznych jest dostępność do finansowana. Biorąc udział w spotkaniach zyskasz:

  • praktyczną wiedzę dostępnych źródeł finansowania, zarówno tych komercyjnych, jak i nadchodzących programów dotacyjnych,
  • dowiesz się, dlaczego warto mieć strategię cyfryzacji firmy i jak ją przygotować na potrzeby wniosków dotacyjnych,
  • poznasz możliwości związane z zasobami chmurowymi.

 

Zapraszamy do udziału i zapisu pod linkiem: https://www.interankiety.pl/f/gJ6X1LgD

Więcej informacji oraz agenda spotkania: https://pfrsa.pl/aktualnosci/infoweek-grupy-pfr-od-strategii-cyfrowej-po-zrodla-dofinansowania.html

Cykl spotkań InfoWeek PFR są organizowane w ramach zespołu Sieć Firm Przyszłości PFR. Program Sieć Firm Przyszłości PFR jest odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorców w obszarach cyfryzacji, innowacji i transformacji energetycznej. Zespół stworzył ofertę dla dużych firm, które chcą rozwijać kompetencje swoich pracowników, aby lepiej identyfikować wyzwania, usprawnić procesy planowania i wdrażania zmian.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju S.A.