Inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek jako element planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym  (m.in. dyrektywa dot. ekoprojektowania 2009/125/EC). Inicjatywa ta jest związana z działaniami dotyczącymi śladu środowiskowego produktów/organizacji.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 15 czerwca 2022 r.

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru produktów wprowadzanych na rynek UE. W ramach tej inicjatywy zostanie dokonany przegląd dyrektywy w sprawie ekoprojektu i w razie potrzeby zaproponowane zostaną dodatkowe środki ustawodawcze.

Trwalsze produkty, łatwiej nadające się do ponownego wykorzystania, naprawy i recyklingu oraz bardziej energooszczędne będą dobre dla konsumentów, środowiska i klimatu. Inicjatywa ta podejmie również kwestię obecności szkodliwych chemikaliów w produktach, m.in w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i sprzęcie ICT, odzieży, meblach, stali, cemencie i chemikaliach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Inicjatywa-dotyczaca-zrownowazonych-produktow_pl

Źródło: Komisja Europejska