Inicjatywa UE: Uwaga na lukę w podatku VAT!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO I PROSTEGO OPODATKOWANIA WSPIERAJĄCEGO ODBUDOWĘ GOSPODARCZĄ COM/2020/312 final.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 marca 2021 r.

W 2018 r. luka w podatku VAT, czyli różnica między spodziewanymi dochodami z VAT a kwotą faktycznie pobraną, wyniosła w UE ok. 140 mld euro. Ze względu na COVID-19 może ona wzrosnąć do ponad 160 mld euro. Aby kraje UE mogły wyjść z kryzysu, trzeba znacząco zmniejszyć lukę w podatku VAT.

Z doświadczenia niektórych państw wynika, że można to osiągnąć dzięki skutecznym działaniom organów podatkowych. Dzięki tej inicjatywie kraje UE będą mogły wymieniać się najlepszymi praktykami i wspierać we wdrażaniu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się opis planów działania.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12816-Mind-the-VAT-Gap
Źródło: Komisja Europejska