Inteligentna Automatyzacja 2022 – siódme wydanie raportu Deloitte

Raport Inteligentna Automatyzacja 2022

To już siódme wydanie badania Inteligentnej Automatyzacji. W tym roku raport bada w jaki sposób organizacje osiągają wyższe cele biznesowe, dzięki zastosowaniu szerokiego wachlarza narzędzi do skalowania automatyzacji.
 
Celem badania było poznanie pełnego obrazu, w jaki sposób organizacje wdrażają i skalują technologie dzięki inteligentnej automatyzacji. Ale także, zmierzenie wpływu działań i rozwiązań z obszaru inteligentnej automatyzacji oraz wyszczególnienie trendów i kierunków rozwoju.
 
Jak wynika z raportu, coraz powszechniej obserwowanym wśród przedsiębiorstw trendem jest odchodzenie od automatyzacji poszczególnych zadań na rzecz robotyzacji całych procesów. Według badanych, zwiększona produktywność, redukcja kosztów i lepsza dokładność to trzy najważniejsze korzyści wynikające ze skalowania. Według opinii menagerów i dyrektorów, organizacje zbliżają się do cyfrowego ideału. Organizacje, które nie boją się wprowadzać cyfrowej rewolucji, mają większą szansę na przetrwanie i rozwój w świecie ciągłych zmian technologicznych.
 
Więcej informacji pod linkiem.
 
W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy, jak organizacje stopniowo przesuwają się wzdłuż krzywej dojrzałości automatyzacji. Według opinii menagerów i dyrektorów biorących udział w badaniu, organizacje zbliżają się do cyfrowego ideału. Organizacje, które nie boją się wprowadzać cyfrowej rewolucji, mają większą szansę na przetrwanie i rozwój w świecie ciągłych zmian technologicznych. Według badanych, zwiększona produktywność, redukcja kosztów i lepsza dokładność to trzy najważniejsze korzyści wynikające ze skalowania.
 
Jak wynika z raportu, najbardziej rozwinięte w obszarze inteligentnej automatyzacji podmioty dążyły do wprowadzenia jej dla całości danego procesu (end – to – end automation) zamiast pojedynczego zadania (task automation). 92 proc. firm będących na etapie implementacji lub skalowania inteligentnej automatyzacji potwierdziło, że już teraz wdraża rozwiązania holistyczne (44 proc.) lub planuje obrać ten kierunek rozwoju w ciągu najbliższych trzech lat (48 proc.). Głównymi zaletami są bowiem uproszczenie procesów biznesowych, zwiększenie możliwości i zakresu automatyzacji działań.

25 października 2022 r. w godz. 10:00 – 11:00 odbędzie się bezpłatny webinar: Raport z badania „Inteligentna Automatyzacja 2022”, czyli jak zrozumieć i wykorzystać aktualne trendy.

W trakcie wirtualnego spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Strategia inteligentnej automatyzacji
  • Koncepcja kompletnej automatyzacji
  • Ciągły monitoring inteligentnych procesów
Link do informacji i rejestracji: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/webcasty/articles/Raport-z-badania-Inteligentna-Automatyzacja-2022-czyli-jak-zrozumiec-i-wykorzystac-aktualne-trendy.html
 

Źródło: Zespół AI & Data Deloitte