Internet Rzeczy i inne owoce Przemysłu 4.0 – szansa dla polskich firm. Jak ją wykorzystać?

Internet Rzeczy i inne owoce Przemysłu 4.0 – szansa dla polskich firm. Jak ją wykorzystać?
 
O tym, jaki potencjał drzemie w Przemyśle 4.0. I o tym, co zrobić, by polskie firmy mogły z niego w pełni korzystać.

Para, elektryczność, komputery… Kolejne rewolucje przemysłowe były skorelowane z przełomowymi wynalazkami w historii ludzkości. Trwająca właśnie Czwarta Rewolucja Przemysłowa to niejako kontynuacja trzeciej – teraz w pracy maszyny mają pomagać, nie tylko komputery i roboty. Poprzez rozwój sieci internetowej granica między człowiekiem a maszyną ma ulegać zatarciu.

Od człowieka do maszyny

Kiedyś robotnik w fabryce wykorzystywał siłę mięśni. Dziś wykorzystuje umysł, sterując zdalnie coraz większą liczbą procesów. O tym, jak automatyzacja i informatyzacja zmieniają współczesny przemysł, najlepiej przekonują liczby. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki sprzedaż robotów przemysłowych w ostatniej dekadzie znacząco wzrosła. Przykładowo w 2016 roku sprzedano o 14 proc. więcej takich maszyn niż rok wcześniej, a w 2017 roku już o 31 proc. więcej. Dziś według szacunków na naszej planecie funkcjonuje ok. 3 miliony robotów przemysłowych, z czego ok. 2 miliony w samej Azji.

Jak na tym tle wypada Polska? Wciąż przed nami długa droga. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskaźnik robotyzacji (liczby robotów przemysłowych przypadających na 10 tys. mieszkańców) jest u nas 15 razy mniejszy niż w Japonii i Niemczech, a ok. 4 razy mniejszy, niż w Czechach i na Słowacji.

Praca u podstaw

Poziom robotyzacji to tylko przykład wielu idei z zakresu Przemysłu 4.0, w kwestii których wciąż jesteśmy na początku drogi rozwoju. Pokazuje on jednak skalę stojących przed nami wyzwań. Nie oznacza to wszak, że nie wychodzimy im naprzeciw.

Wiele firm aktywnie wykorzystuje innowacje już dziś. Przykładem jest KGHM ZANAM S.A. – jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń odpowiedzialnych za mechanizację procesu wydobywczego w kopalniach.

Z kolei organizacje takie jak Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC podejmują działania promujące innowacje. Klaster stworzył program Śląskie 4.0 dedykowany firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach programu firmy mogą liczyć na wsparcie w różnych obszarach – od procesów produkcyjnych i ich analizy z wykorzystaniem inteligentnych systemów aż po procesy biznesowe.

Internet Rzeczy – jest sposób, by poznać go bliżej

Internet rzeczy to jedno z najciekawszych rozwiązań, które mogą pomagać w rozwoju przemysłu. W największym skrócie jest to system urządzeń elektronicznych, które mogą automatycznie komunikować się i wymieniać dane za pomocą sieci bez ingerencji człowieka.

Jak rozbudzać potencjał związany z Internetem Rzeczy i innowacji w ogóle w polskim przemyśle? Temu wyzwaniu wychodzą naprzeciw organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Przykładem jest Akademia Przemysłu 4.0 prowadzona przez Związek Pracodawców Polska Miedź. W jej ramach organizowane są seminaria i konferencje pomagające rozwijać wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań.

Kolejne wydarzenie z tego cyklu to „Zdalne sterowanie i monitorowanie, Internet rzeczy (IoT), Otwarta komunikacja – możliwości jakie dają technologie Przemysłu 4.0”. Podczas szkolenia, które odbędzie się 10 czerwca w formie online, uczestnicy będą mogli zapoznać się z wypowiedziami ekspertów na temat Internetu Rzeczy, procesów zdalnych, czy automatyki. Podjęte zostaną także kwestie wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie wprowadzania innowacji, a także wątek niezwykle istotny, lecz taki, o którym łatwo zapomnieć – jak skutecznie prowadzić komunikację dotyczącą zmian technologicznych w firmie. Tak, by proces przebiegał sprawnie i miał pozytywny wpływ na morale załogi.

Projekty takie jak Akademia Przemysłu 4.0 przyczyniają się do wzrostu świadomości i kompetencji polskich przedsiębiorców w zakresie innowacji. Jest to etap długiej drogi. Co znajdziemy na jej końcu? Oby Polskę jako kraj doganiający kraje z globalnej technologicznej czołówki.