IX Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2018 o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź.

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź serdecznie zapraszamy na IX Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2018 o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź.
Turniej odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 r. w Lubinie – Korty RCS przy ul. Baczynowej 1
W turnieju mogą startować pracownicy KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z podmiotów członkowskich, którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych macierzystych związków tenisowych w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie są trenerami lub instruktorami.
Turniej ma otwartą formułę, jest rozgrywany według zasad zawartych w załączonym regulaminie.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 14 czerwca 2018r. telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Kontakt:
sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl; tel.76 8478585
Wyrażamy nadzieję, że uczciwe sportowe współzawodnictwo w gronie przyjaciół, których łączy piękna wspólna pasja i wzajemny szacunek, spotka się z Państwa zainteresowaniem.