Jak budować autorytet lidera

UWAGA OSTANIE WOLNE MIEJSCA!!!
AUTORYTET LIDERA
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI

22 – 23.08.2016r.
Centrum Konferencyjne WPP – Wrocław, ul. Fabryczna 10

Jedną z kluczowych umiejętności menadżera jest budowanie autorytetu wśród swoich podwładnych. Autorytet kształtuje obraz menedżera, jako profesjonalisty i eksperta ale także jako charyzmatycznego lidera, który przewodzi innym. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych a także rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji i zwiększania zaangażowania w jej realizację.
Metody szkoleniowe:

  • Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają test „Style kierowania” pomocny w diagnozowaniu ich mocnych stron oraz preferencji w stosowaniu różnorodnych stylów zarządzania
    • Ćwiczenia w grupach oraz symulacje rozmów z pracownikami (scenki) to główne metody warsztatowe
    • Pracujemy na sytuacjach ze środowiska biznesowego, w tym przede wszystkim ze środowiska zawodowego uczestników (ćwiczymy praktyczne zachowania, np. rozmowę z pracownikiem odmawiającym, przekazywanie krytyki, komunikowanie codziennych poleceń/trudnych zadań, itp.)
    • Uczestnicy otrzymują (lub wypracowują wspólnie z trenerem) przykłady konkretnych praktycznych technik, modele rozmów z pracownikiem (np. schemat rozmowy dyscyplinującej, rozmowy o karze, rozmowy o delegowaniu, itd.), każdy z modeli jest ćwiczony podczas szkolenia
    • Uzupełniającą metodą są krótkie studia przypadków – zawierające opisy różnych sytuacji z zastosowaniem ćwiczonych na szkoleniu technik (lub wymagające zastosowania tych technik)

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest dla menedżerów, którzy, na co dzień zarządzają pracownikami i chcą wiedzieć więcej na temat własnych zachowań oraz chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, oraz dla osób przygotowywanych do pełnienia funkcji kierowniczych lub od niedawna sprawujących te funkcje; osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy lidera zespołu.
Kontakt: Halina Skórska, tel. 71/ 356 50 90, e mail: szkolenia1@otrek.com.pl
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres szkolenia1@otrek.com.pl  lub faxem na nr 71/356 50 90